+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Zitvatorok Antlaşmasının (1606) önemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Zitvatorok Antlaşmasının (1606) önemi nedir
  Osmanlı Devleti 1533 İstanbul antlaşması ile Avusturya'ya karşı elde ettiği üstünlüğünü kaybetti.Böylece Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk oldu.Ayrıca Kanije,Estergon,Eğri kaleleri Osmanlılara geçti. 2. Mesport
  Moderators

  Zitvatorok antlaşması

  11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı Devleti ve Avusturya İmparatorluğu arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

  Osmanlı Devleti ve Avusturya İmparatorluğu 15 yıl süren uzun bir savaştan sonra yorgun düşmüşlerdi. Sultan I. Ahmet ve Avusturya adına Arşidük Matthias arasında Estergon-Komorin arasında Zsitva suyunun Tuna Irmağına döküldüğü yerde imzalanan Zitvatorok Antlaşması’yla barış sağlandı.

  Antlaşmaya göre Eğri, Estergon, Kanije kaleleri Osmanlılarda , Rop ve Koman kaleleri Avusturyalılarda kalacaktı. Avusturya bir kereye mahsus olmak üzere 200.000 altın savaş tazminatı ödeyecekti. Osmanlı padişahı Avusturya İmparatoruna Roma İmparatoru(Cezar) unvanıyla hitap edecek, her üç yılda bir karşılıklı armağanlar gönderilecekti. Avusturya’nın Macaristan için ödemekte olduğu yıllık 30.000 altın vergi kaldırılacaktı. Zitvatorok Antlaşması Osmanlıların lehine gibi görünse de Osmanlı Devleti artık eski gücünde değildi. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona ermiş, siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başlamıştır.
 3. Sultan
  Devamlı Üye
  Osmanlı devleti ve Avusturya imparatorluğu ile 1606 da imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Zitvatorok anlaşması sonrasında Osmanlı devleti Avrupa da çok büyük toprak kaybedecektir. Zitvatorok anlaşması Osmanlı devletinin artık eski gücünde olmadığını göstermiştir.
+ Yorum Gönder


zitvatorok antlaşması önemi,  zitvatorok antlaşmasının önemi nedir,  zitvatorok antlaşmasının önemi,  1606 zitvatorok antlaşmasının önemi,  1606 zitvatorok antlaşması önemi,  zitvatorok antlasmasinin onemi