+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Veziriazam (Sadrazam) Hakkında Bilgi Veziriazam (Sadrazam) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Veziriazam (Sadrazam) Hakkında Bilgi Veziriazam (Sadrazam)
  Veziriazam (Sadrazam)

  Osmanlıların ilk devirlerinde, veziriazamlar, ilmiye sınıfından gelmişlerdir. Padişahın mutlak vekilidirler. Kanunnamelerde yazıldığına göre veziriazamlar, imparatorluktaki ilmiye tevcihleri (görev, rütbe veya makam verme) de dahil olmak üzere, bütün tayin ve aziller, katiller, terfi ve ilerlemelerde, birinci derecede merci olup, her iş onun emir ve müsaadesiyle olurdu. Sefer dışındaki zamanlarda vezir, kazasker ve şeyhülislam gibiler hakkındaki muamelelerde, padişahın muvafakati alınırdı. Sadrazamlar sefere gittikleri zaman, devlet merkezindeki işleri görmeleri için, vekil olarak bir veziri kaymakam bırakırlardı. Buna “Rikab-ı Hümayun” veya “Sadaret Kaymakamı” denilirdi. Sadaret kaymakamı da, gerek Divan-ı hümayunda, gerekse Paşa Kapısı'nda divan toplandığı zamanlarda görülen işleri, müstakil defterlere yazdırır, buna da Rikab Defteri ismi verilirdi. Divan-ı hümayun üyelerinin seferde bulunması halinde, bu divanlara vekilleri gelirdi.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Sadrazam ya da Vezir-i Azam Osmanlı Devleti döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki görevliye verilen isimdi.Osmanlıda ki ilk Vezir-i Azam Hacıkemalettinoğlu Alaattin Paşa, Son Vezir-i Azam ise Ahmed Tevfik Paşa'dır.
+ Yorum Gönder


veziriazam hakkında bilgi,  veziriazam hakkında kısa bilgi,  veziriazam,  sadrazam hakkında bilgi