+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1.Meşrutiyet Dönemi Islahatları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  1.Meşrutiyet Dönemi Islahatları
  1.Meşrutiyet Dönemi Islahatları  Avrupalıların içi işlerine karışmasına engel olmak istenmesi.
  Azınlıklara haklar vererek onların devletten kopmalarına engel olmak istenmesi.
  İstanbul Konferansı’ndan lehte bir karar çıkarabilmek için.
  Not: Meşrutiyet 23 Aralık 1876’da ilan edildi. 20 Mart 1877’de Meclis- i Mebusan toplandı. Meşrutiyet Avrupa’da beklenen ilgiyi görmedi.

  I. Meşrutiye’in Getirdiği Yenilikler

  Halk dolaylı da olsa ilk kez padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etti.
  Osmanlı Devleti ilk kez anayasa ilan etti ve parlamenter sisteme geçti.
  Kanun-ı Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
  Padişahın yetkileri meclisten daha üstün tutulmuş ve meclis danışma meclisi konumuna düşürülmüştür.

  Kanun-ı Esasinin Esasları

  Yürütme görevi, padişah başkanlığında “Vekiller Heyeti”’ne aittir( Bakanlar Kurulu).
  Yasama yetkisi, “ Ayan” ve “ Mebusan Meclisi’ne” aittir.
  Seçimler 4 yılda bir yapılır.
  Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından atanır.
  Meclisi açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.

  NOT : II. Abdülhamit, Doksan Üç Harbini bahane göstererek meclisi kapatmıştır. Bu dönemde meydana gelen bazı gelişmeler ise şunlardır:
  Duyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur. 1881
  Sanayi-i Nefise Mektebi açılmıştır. ( Güzel Sanatlar ) 1881.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  1876 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından siyasal nedenlerden dolayı ilan edilen Anayasal yönetime denir. Meşrutiyetin ilan edilmesinin en önemli nedenleri, Avrupalıların iç işlerine karışmalarını engellemek ve genç Osmanlıların yürüttüğü faaliyetler.
+ Yorum Gönder