+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1.Meşrutiyet İlanı Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  1.Meşrutiyet İlanı Nedenleri
  1.Meşrutiyet İlanı Nedenleri
  I.MEŞRUTİYET’İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat Paşa’yıda alarak Meşrutiyeti ilan etmesi koşuluyla II.Abdülhamit’i tahta çıkardılar.23 Aralık 1976 ‘da Kanuni Esasi hazırlanarak I. Meşrutiyet ilan edildi. Kanuni Esasi Osmanlı Devletinin Avrupai tarzda ilk anayasasıdır. Kanuni Esasiye göre iki tane meclis kuruldu. Meclisi Mebusan( Üyelerini halk seçecek),Meclisi Ayan(Üyelerini Padişah seçecek)
  NOT:I.Meşrutiyet’in ilanıyla Mutlakiyet dönemi sona ermiş Meşrutiyet dönemi başlamıştır. II.Meşrutiyet’in İlanı(1908):Jön Türkler 1889 yılında İttihat ve Terakki cemiyetini kurdular. Bu örgüt II.Meşrutiyet’in ilan edilmesi için II.Abdülhamit’e baskı yaptılar. Baskılar sonunda II.Abdülhamit 24 Temmuz 1908 ‘de II.Meşrutiyet’i ilan etti.13 Nisan 1909’da Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar büyük bir ayaklanma yaptılar.(31 Mart Olayı).Ayaklanmayı İttihatçıların oluşturduğu ve M. Kemal’in Kurmay Başkanlığını yaptığı Hareket Ordusu bastırdı. İttihatçılar bu ayaklanmadan II.Abdülhamit’i sorumlu tutarak tahttan indirdiler.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Osmanlı İmparatorluğunda Anayasal yönetim için ilan edilmiş olan bir yönetimdir. Birinci Meşrutiyetle halk ilk defa Padişahın yanında yönetime katılmış, halk ilk defa seçme ve seçilme hakkını elde edebilmiştir.
+ Yorum Gönder


i. meşrutiyetin ilan edilme nedenleri