+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Erzurum Kongresi Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Erzurum Kongresi Önemi
  Kongre bölgesel yapılmasına karşılık, alınan kararlar yönüyle ulusal bir kongre özelliğine sahip olmuştur.


  Kongrenin 1.maddesi, Misak-ı Millî'de de yer alan maddedir.


  Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir (İngiliz mandası).


  İlk kez bir hükümet kurma fikrinden bahsedilmiştir.


  Doğu Anadolu'da kurulan milli cemiyetler, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısında birleştirildi.


  Kongrede alınan kararlar Milli Mücadele'nin temelini oluşturmuştur. 2. Mesport
  Moderators

  Erzurum Kongresinde alınan kararlar nelerdir

  Erzurum kongresi, Erzurum kongresinde alınan kararlar, Erzurum Kongresinde alınan kararlar, Erzurum Kongresi kararları, Erzurum Kongresinde alınan kararlar nelerdir, Erzurum Kongresi alınan kararlar, Erzurum Kongresinde hangi kararlar alınmıştır, Erzurum Kongresinde alınan kararlar nedir


  ERZURUM KONGRESİ KARARLARI (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
  * Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz.

  * Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükümeti’nin iş yapamaz duruma gelmesi halinde, millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir.

  * Vatanı korumaya ve istiklali elde etmeye İstanbul Hükümeti muktedir olamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa, bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır.

  * Kuvayi Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel prensiptir.

  * Manda ve himaye kabul olunamaz.

  * Milli Meclis’in derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.

  * Milletimiz çağdaş gayelerin büyüklüğüne inanır ve teknik, sınai ve iktisadi durumumuzu ve ihtiyacımızı takdir eder.
+ Yorum Gönder