+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Balıkesir ve Alaşehir Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Balıkesir ve Alaşehir Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir
  Balıkesir ve Alaşehir Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir
  Balıkesir ve Alaşehir Kongresi - Balıkesir ve Alaşehir Kongresinde Alınan Kararlar


  BALIKESİR KONGRESİ(26-30 TEMMUZ 1919)
  Batı Anadolu’da Yunan ordusunun işgallerini genişletmesi üzerine düzensiz bir şekilde hareket eden Kuvay-ı Milliye birliklerini teşkilatlandırabilmek ve direnişi daha iyi bir şekilde örgütleyebilmek için çeşitli bölgesel kongreler toplanmıştır.26 Temmuz 1919’da toplanan Balıkesir kongresi bu kongrelerin en önemlilerinden biridir.

  Doğu Anadolu’daki direnişi örgütlemek amacıyla toplanmış olan Erzurum Kongresi ile hemen hemen aynı tarihlerde Batı anadoludaki direnişi teşkilatlandırmak için Balıkesir Kongresinin de toplanması kongrelerin önemini artırmıştır.

  Balıkesir Kongresinde alınan başlıca kararlar şunlardır:
  • Yunan ordusunun hareketlerine karşı seferberlik devam edecektir.
  • Herkes Yunan ordusuna karşı silah altına alınmakla yükümlüdür
  • Askerlikten kaçanlar cezalandırılacaktır.
  • Direnişi bir elden yürütebilmek için “Merkezi bir heyet” kurulacaktır.
  Yorum:
  • Amasya genelgesinin esasları bu kongrede de kabul edilmiştir.
  • Sadece Batı Anadolu’daki direnişi örgütlemek amacıyla kararlar alınmıştır.
  • İstanbul Hükümetinin yetersizliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
  • Batı Anadoludaki direnişin yönetimi bir tek merkezde toplanmıştır
  • Batı anadoludaki direnişin yönetimi bir tek merkezde toplanmıştır.
  • Kongre kararları İtilaf devletleri temsilciliklerine de telgraflar çekilerek duyurulmuştur.
  • Toplanış amacı ve alınan kararlar yönüyle bölgesel bir kongredir.

  ALAŞEHİR KONGRESİ(16-25 AĞUSTOS 1919)
  Balıkesir Kongresinde alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi ve daha iyi uygulanabilmesi amacıyla toplanmıştır.

  Alaşehir Kongresinde alınan başlıca kararlar şunlardır:
  • Yunan ordusuna karşı direniş işgaller sona erene kadar sürecektir.
  • Yunan ordusuna karşı askere alma işlemleri hızlandırılacaktır.
  • Yunan ordusunun Müslüman halka karşı yaptığı işkence ve katliamlar nedeniyle gerekirse Yunanlılara karşı itilaf Devletlerinden yardım istenecektir.
  Yorum:
  • Yunan ordusuna karşı daha etkili mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
  • Yunan ordusunun yaptığı katliamlardan hoşnut olmayan İtilaf Devletlerinin bu durumdan yararlanılması amaçlanmıştır.
  • Askeri örgütlemeye öncelik verilmesi vurgulanmıştır.
  • İstanbul Hükümetinin uygulamalarına karşı çıkılmış padişaha ise bağlılık bildirilmiştir.
  • Toplanış amacı ve alınan kararlar yönüyle bölgesel bir kongredir.

  Toplanması yönüyle Erzurum Kongresi gibi bölgesel olan Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinde alınan kararların Erzurum Kongresinden farklı olarak sadece Batı Anadolu’yu ilgilendirmesinin en önemli nedeni Batı Anadolu’da Mustafa kemal Paşa gibi yurdun tamamını kurtarmayı hedefleyen bir liderin olmayışıdır.

  Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde alınan kararlarla Yunan ordusuna karşı “Batı cephesi” kurulmuştur.Daha sonra toplanacak olan Sivas kongresinde alınan bir kararla Ali Fuat paşa Batı cephesi komutanı olarak ilan edilecek ve böylece Batıdaki direniş de Temsil Heyetine bağlı hale getirilecektir.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  erzurum kongresinde alınan kararlar

  Doğu Anadolu’daki illeri temsilen 54 delegenin katılımıyla Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 da çalışmalarına başladı.
  Kongrenin başladığı gün İstanbul Hükümeti başkanı Damat Ferit Paşa kongreyi bir isyan hareketi olarak nitelemiştir.
  Kongrede alınan kararlar şunlardır:
  • Karar:Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
  Yorum:
  • Bu madde ile sadece Doğu Anadolu değil yurdun her bölgesinin bir bütün olduğu ve sınırlardan taviz verilmeyeceği belirtilmiştir.
  • “Milli sınırlar” ifadesi ilk kez kullanılmıştır.
  • Bu madde Misak-ı Milli kararlarında da yer almıştır.

  • Karar:Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine millet birlikte karşı koyacaktır
  Yorum:
  • Bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır.
  • Bu amaçla ilk önemli adım olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki direniş cemiyetleri birleştirilmiş ve “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” oluşturulmuştur.

  • Karar:İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır.Bu hükümetin üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir.Kongre toplantıda değilse seçim işini Temsil heyeti yapacaktır.
  Yorum:
  • İstanbul Hükümetine alternatif olacak geçici bir hükümet kurulması gerektiği ifade edilmiştir.
  • Alınan kararların uygulanabilmesi için bölgesel bir Temsil heyeti oluşturulmuştur.Bu heyetin başkanlığına da Mustafa kemal seçilmiştir.

  • Karar:Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi egemen kılmak esastır.
  Yorum:
  • Ulusal iradenin hakim kılınması gerektiği belirtilmiştir.
  • Yabancı devletlerden askeri veya sivil yardım almaktansa bu işin milli kuvvetlerle gerçekleştirilebileceği bildirilmiştir.

  • Karar:Hıristiyan ahaliye siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
  Yorum:
  • Azınlıkların Tanzimat ve Islahat Fermanlarında olduğu gibi çeşitli zamanlarda kazandıkları ayrıcalıkların kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.
  • Her yönüyle tam bir bağımsızlığın hedeflendiği ve içişlerimize hiçbir devletin karışamayacağı ifade edilmiştir.

  • Karar:manda ve himaye yönetimi kabul olunamaz.
  Yorum:
  • Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra ulusal bir direnişin gerçekleştirilemeyeceğine inananlar yurdun parçalanmasına karşı İngiliz ya da Amerikan manda yönetiminin kabul edilmesini istemekteydiler.Giderek yayılan bu fikre karşı ilk ciddi tepki Erzurum Kongresinde alınan bu kararla dile getirilmiştir.

  • Karar:Mebuslar Meclis derhal toplanmalı ve hükümet denetlenmelidir.
  Yorum:
  • İstanbul Hükümeti denetim altında olmadığı için milleti temsil edemediği bir kez daha belirtilmiştir.
  • Meclisin açılarak milli iradenin her yerde egemen kılınması amaçlanmıştır.
  • Ulusal iradeye verilen önem dile getirilmiştir.

  • Karar:Toplanan ulusal güçler ve ulusal irade Padişahlık ve Halifelik makamını kurtaracaktır.
  Yorum:
  • Ulusal egemenliğe ters düşen böyle bir kararın alınmasının temel nedeni,ulusal birlik ve beraberliğin güçlenmesini sağlamaktı.
  Çünkü Ulusal Mücadeleyi yürütenler arasında saltanat ve hilafet taraftarı kişiler de bulunuyordu

+ Yorum Gönder