+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Cumhuriyetin Kazandırdıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Cumhuriyetin Kazandırdıkları
  Cumhuriyetin Kazandırdıkları  Cumhuriyetin Bize Kazandırdıkları Nelerdir
  Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

  1924 Anayasası ilan edildi.

  Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

  Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi

  Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi

  Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir

  Çok partili siyasi hayata geçilmiştir

  Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması

  Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması

  Soyadı Kanunu

  Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması

  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü

  İslam vakıflarının devlet idaresine alınması

  İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü

  İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü

  Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması

  Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması

  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
  Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Cumhuriyetin kadınlara kazandırdığı haklar madde halinde


  1Osmanlı toplumunda hemen hiçbir toplumsal ve siyasal hakkı bulunmaya kadınlara edeni Kanun’la bazı haklar tanınmış olmakla birlikte, siyasal haklar açısından bir değişiklik yapılmamıştı.
  ---2Atatürk’ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930′da belediye seçimlerinde seçme, 1933′te çıkarılan Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934′te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını o yıllarda Avrupa devletlerinin çoğundaki kadınlardan daha ileri haklar elde etti ve çok geçmeden toplumda erkeklerin çalıştığı her alanda yerini aldı.
  ---3Cumhuriyetle gelen diğer bir yenilikte kadınlara verilen seçme ve seçilme haklarıdır.

+ Yorum Gönder