+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sırpsındığı Savaşı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Sırpsındığı Savaşı Hakkında Bilgi
  Sırpsındığı Savaşı Hakkında Bilgi
  Sırp Sındığı Muharebesi, 1364 yılında, Sırp prensliği, Macar krallığı, Bulgar krallığı Bosna prensliği ve Eflak prensliği(romanya)lıdan oluşan İttifakın, Osmanlılar'ı Balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır.

  Osmanlıların Edirne'yi 1362'de ele geçirdikleri zaman Konstantinopolis'ten Avrupa'ya giden stratejik ana yol kesilmişti. Türk göçmenler çok sayıda ve çok hızla Trakya'ya yerleşmeye başlamışlardı. Osmanlıların 1363de Filibe (şimdi Plovdiv)'i ele geçirmeleri sırasında kaçan ve Sırbistan'a sığınan Bizans kumandanı Osmanlılar üzerine yürünmesini devamlı olarak tavsiyede bulunuyordu. Balkanlarda bulunan Hıristiyan devletler olan Macar ve Sırp kralıkları ile Eflâk ve Bosna prenslikleri birleşik olarak bir Haçlı seferi yapmaya karar verdiler ve Osmanlı devletine karşı ilk kez Haçlı ittifakı oluşturuldu.
  bg1371.jpg

  1364 yazında Macar Kıralı I. Lajos, Prilep bölgesinin Sırp kökenli beyi Vukašin Mrnjavčević, İvan Ugleşa, Eflak Prensi ve Bosna Prensi idaresindeki birliklerden oluşan 30.000 kişilik bir Haçlı ordusu kurulup Macaristan Kralı Lajos komutasında Edirne üzerine yürümeye başladı.


  Trakya'daki Osmanlı birlikleri Lala Şahin Paşa idaresinde olup 12.000'i geçmiyordu. Osmanlı hükümdarı olan Murad Bey Karabiga kalesini ellerinde bulduran, kendilerini Anadolu'ya getirten Bizanslılara isyan etmiş Katalan Paralı Asker Birliği kalıntıları ile uğraşmaktaydı. Murad Bey Lala Şahin Paşa'ya Haçlı ordusunun ilerleyişini yavaşlatma emri vermişti. Lala Şahin Paşa ise Hacı İlbeyi emrine 10.000 kişilik akıncı birliği verip Haçlı ordusunun Meriç Irmağı'ni geçişini durdurmakla görevlendirmişti.


  Fakat Haçlı ordusu Meriç Nehrini İslimye'de geçmiş ve Edirne'ye iki günlük rahat yürüyüşle gidilebilecek mesafede olan bir mevkide Meriç Irmağı kıyısında kampa girmiş ve Edirne hemen ellerine geçeceğini umarak rahatlarına bakmaya düşmüşlerdi. 26 Eylül 1364 gecesi Hacı İlbeyi komutasındaki daha çok hafif süvari, akıncı, şeklinde olan Osmanlı kuvvetleri gece karanlığından yararlanarak Meriç Irmağı'nı çevreleyen bataklıkları aşarak Haçlı kampına saldırdı. Bu gece saldırışını beklemeyen çoğu uykuda veya akşamki eğlenceleri dolayısıyla içkili olan Haçlı ittifakı askerlerinin çoğu geldikleri yola doğru kaçıp çekilmeye çalıştılar. Fakat bu geri çekilme bir paniğe dönüşdü. Birçoğu sel suları ile yüklü geniş ve derin Meriç Irmağı'nı yüzerek karşı tarafa geçmek isterken boğuldu. Binlerce boğulan Haçlı askerleri arasında Haçlı ordusu komutanlarından Prilep hükümdarı Valkaşin'de bulunuyordu.


  Sırp Sındığı Savaşı'nın kazanılmasıyla, Edirne ve Batı Trakya, Osmanlı için daha güvenli hale geldi. Meriç Irmağı, Osmanlı kontrolüne geçti. Balkanlardaki Macar üstünlüğü kırıldı. Bulgaristan vergiye bağlandı. Osmanlı ilk kez Haçlı ordusunu yendi. Balkanlara geçiş kolaylaştı.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Sırpsındığı Savaşı (1364)

  Edime ve Filibe'nin alınması üzerine harekete geçen Balkan devletleri bu şehirlerin geri alınması için ilk Haçlı birliklerini oluşturmuşlardır. Macar, Sırp, Bulgar, Eflak, Boşnak kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Edirne üzerine yürümüş, iki taraf arasında yapılan savaşı Hacı İlbey komutasındaki Osmanlılar kazanmıştır. Sonuçta;
  • Balkanlar'daki Macar etkisi zayıflamıştır.
  • Trakya'nın fethi tamamlanmıştır.
  • Osmanlıların gücü Balkan devletlerine his-settirilmiştir.
 3. Gamze
  Devamlı Üye
  Sırp Sındığı Savaşı, 1364 yılında, 20.000 Sırp, Macar, Bulgar ve Eflaklı dan oluşan Haçlı İttifakının ,Osmanlıları Balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır.Nedeni:Türklerin Edirneyi alması ve Rumeli’ye yerleşmeleri üzerine Sırp kralının müracaatı,Macar kralının öncülüğü ve Papa V.Urban'ın çağrısıyla Sırp,Macar,Eflak,Bulgar kuvvetlerinden hazırlanan haçlı ordusunun harekete geçmesidir.Sonuçları ise: Bu zaferden sonra fetihlere devam edilerek İstanbul dışında Trakya'nın büyük kısmı Osmanlı egemenliğine alınmıştır.-Macarlarla Türkler ilk defa bu savaşta karşılaşmışlardır.-Makedonya ticaret yolları Türklere açılmıştır.-Haçlı ordusuna ilk önemli darbe indirilmiş ve Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma konusundaki ilk girişimleri boşa çıkarılmıştır.-Bu zaferden sonra Edirne başkent yapılmıştır.(1565).
+ Yorum Gönder


sırpsındığı savaşı hakkında bilgi,  koyunhisar savaşı hakkında kısa bilgi