+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Çaldıran Savaşı ve Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Çaldıran Savaşı ve Önemi
  Çaldıran Savaşı ve Önemi Hakkında
  Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasında yapılan Çaldıran savaşını Yavuz ve askerleri kazanmıştır.Böylece durmadan çıkan isyanları susturmuş ve Şah İsmailin kaçışı ile birlikte doğuda hakimiyeti sağlamıştır.

  -Doğu Anadolu'ya sahip olmak isteyen Şah İsmail bölgedeki Şii Türkmen aşiretlerini Osmanlı'ya karşı ayaklandırıyordu.

  -Yavuz İran seferi öncesi Dulkadiroğlu Alaüddevle'den yardım istedi fakat isteği reddedildi.

  -1514'te Osmanlı orduları İran ordularını Çaldıran Savaşı'nda yendi.

  UYARI : Yavuz Sultan Selim Trabzon sancağında valilik yaparken Şah İsmail'le savaşmış ve Şah İsmail'in savaş taktiğini öğrenmiştir. Bu savaş sırasında Osmanlılar hareketli topları kullanmışlardır. Bu durum, teknolojik ilerlemenin savaşların sonucunu nasıl etkilediğini göstermektedir.

  -Bu savaş Osmanlı Devleti'ne Doğu Anadolu'yu kazandırdı.

  -Şah İsmail kaçtığı için Safavi Devleti yıkılamadı.

  -Tebrize kadar olan bütün topraklar Osmanlı Devleti'nin eline geçti.

  -Şii sorunu geçici olarak çözümlendi ve Doğu Anadolu güvenlik altına alındı.

  -Safavi hazinesi Osmanlı hazinesine aktarıldı.


  (1514)

  -Safevi Devletini kuran Şah İsmail adamları aracılığı ile Doğu Anadoluda ayaklanmalar çıkartıyordu. Böylece Osmanlı Devletini güç duruma düşürüp Doğu Anadoluyu ele geçirmeyi amaçlıyordu.

  -Yavuz Sultan Selim, İrandan gelen bu tehlikeyi engellemek ve Doğu Anadolunun güvenliğini sağlamak amacıyla güçlü bir orduyla İran üzerine yürüdü.

  -Osmanlı ordusu ile Şah İsmailin kuvvetleri Van Gölü yakınlarında Çaldıran Ovasında karşılaştı.

  -Yapılan savaşta Safevi ordusu bozguna uğradı (1514). Şah İsmail kaçmak zorunda kaldı.

  -Savaşın kazanılmasında Osmanlıların ateşli silahlar kullanması etkili oldu.

  Bu zaferden sonra;

  1. Osmanlı ordusu İranın başkenti Tebrize girdi.

  2. Doğu Anadolu Osmanlı topraklarına katıldı.

  3. Doğu Anadolunun güven ve bütünlüğü sağlandı.

  4. Safevi tehlikesi bir süre için önlenmiş oldu.

  5. Diyarbakır ve Mardin de Osmanlı topraklarına katıldı. 2. Emine
  Devamlı Üye

  Tarihi 23 Ağustos 1514. I. Selim ve Şah İsmail arasında gerçekleştirildi. Bu savaşı Osmanlı kazanmıştır. Bu savaş sonucunda Safevilerin Mısır'daki Memlûklarla bağlantıları kesildi. Böylece I.Selim'in Mısır seferi kolaylaştı. İpek yolu da Osmanlının yönetimi altına girdi.
+ Yorum Gönder


1514 çaldıran savaşı önemi