+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Vahdettin’in Sığınma Talebi Belgesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Vahdettin’in Sığınma Talebi Belgesi
  Vahdettin’in Sığınma Talebi Belgesi


  Vahdettin’in Sığınma Talebi Belgesi.png

  Osmanlıca Metnin Transkripsiyonu:

  Mabeyin-i Hümayun-u Mülukane

  Serkurenalık Dairesi

  Dersaadet İşgal Orduları Başkumandanı
  General Harington Cenaplarına

  İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere devlet-i fahimanesine iltica ve bir an evvel mahall-i ahare naklimi talep ederim efendim. 16 Teşrinisani 1922.

  Halife-i Müslimin
  Mehmed Vahidettin


  alıntı 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Sultan Vahdettin Osmanlıların son padişahıdır. Osmanlıların Kuvayi Milliye savaşında Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermenileri mağlup edince 4.Mehmet Vahdettin sürgün edilmiştir. Bu sürgün üzerine Vahdettin İngilizlere sığınma talebi belgesi göndermiş ve İngilizlere sığınmıştır.
+ Yorum Gönder


osmanlıca belgeler