+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Yaş Antlaşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Yaş Antlaşması
  Yaş Antlaşması 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda, 10 Ocak 1792 tarihinde imzalanan Osmanlı-Rus Antlaşmasıdır.

  Osmanlı Devleti’nin, Kırım’ı geri almak gayesiyle, 19 Ağustos 1787’de, Rusya’ya açtığı savaş, Avusturya’nın da savaşa dahil olmasıyla aleyhte gelişti. Özi, Kili, İsmail, Anapa ve Soğucak gibi kaleler, Rusların eline geçti. Neticede, İngiltere, Prusya ve İspanya’nın arabuluculuğuyla, 18 Ağustos 1791 tarihinde, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, sekiz aylık bir süre için Kalas Mütarekesi imzalandı. Arkasından, Kasım 1791’de, Yaş kentinde barış görüşmelerine başlandı. Yaklaşık iki buçuk ay süren uzun ve çetin müzakerelerden sonra, 10 Ocak 1792 tarihinde, Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında Yaş Barış Antlaşması imzalandı.

  Tamamı on üç madde olan bu antlaşmaya göre:
  Küçük Kaynarca (1774) , Aynalıkavak (1779) , Ticaret (1783) ve 1784’te Kırım ile Taman’ın ilhakıyla Koban Nehrinin hudut tayini hakkındaki antlaşmalar yine eskisi gibi kalıyordu.
  Turla (Dinyester) Nehri hudut kesilerek, bunun sol tarafındaki arazi, yani Aksu ile Turla arasındaki Özi Kırı, Özi Kalesi, Ruslara terk edildi. Sağ tarafındaki memleketler, yani Bender, Akkerman, Kili, İsmail ve diğer tarafta Rusların işgalindeki kale ve şehirler Osmanlılara iade ediliyordu.

  Boğdan Voyvodalığının borçları ve geride kalan vergileri iptal edilecek ve antlaşmadan sonraki iki yıl, her türlü vergiden muaf tutulacaktı. Af ilan edilip, isteyenler yine memleketlerine dönebileceklerdi.
  Tiflis Hanlığına, Çıldır valileri veya beyleri tarafından taarruz olunmayacaktı.
  Kuzey Afrika’daki Garb Ocakları, Rus ticaret gemilerine taarruzda bulunurlarsa, zarar tazmin edilecekti.
  Anapa kalesi Osmanlılara geri verildi.

  Yaş Antlaşmasının imzalanmasıyla, 1787 yılında Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında başlayan, sonra da Avusturya’nın katılmasıyla genişleyen savaş fiilen ve resmen sona ermiş oldu. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  1792 yılında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Boğdan voyvodalığının borçları ve geride kalan iptal edilecek ve antlaşmanın iki yıl her türlü muaf tutulacaktır. Af ilan edildi. ve isteyen yeniden memleketlerine geri dönebilirlerdi. Anapa kalesi Osmanlılara kaldı.
+ Yorum Gönder