+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Piri Reis, haritasının kenar yazısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Piri Reis, haritasının kenar yazısı
  Piri Reis, haritasının kenar yazısında, Kristof Kolomb'un haritasından ve Portekiz haritalarından istifade ettiğini söylüyor. Kolomb'un şimdiye kadar bulunamamış haritasından istifade iddiası, şu suretle izah edilebilir: Türk bahriyelileri, Akdeniz'in Garp havzasında 1501 senesi ettikleri bir deniz muharebesinde İspanyol gemilerini zaptetmişlerdi; ve bu gemilerden birisinde Amerika'dan getirilmiş eşya bulmuşlardı. Kristof Kolomp, malûm olduğu üzere, üçüncü seyahatinden 1500 senesinde dönmüştü. Bu malûmata göre, Kemal Reis tarafından İspanyol gemisinde zaptolunan eşya arasında Kristof Kolomb'un haritası da bulunmuş olsa gerektir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Piri reisin dünya haritası eşi benzeri olmayan bir harita. Piri reis haritasını çizerken Kristof Kolomb'un ve Portekiz haritalarından yararlanmıştır. Türk bahriyeliler Akdenizde İspanyol gemilerini zapt etmiş ve bu gemİdekilere el koymuşlardır Kristof Kolombunda haritasının bu gemide bulunduğu düşünülmektedir.
+ Yorum Gönder