+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Tanzimat Fermanı Kimler Tarafından İlan Edildi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. izzettin
  Üye

  Tanzimat Fermanı Kimler Tarafından İlan Edildi
  Tanzimat Fermanı Kimler Tarafından İlan Edildi

  Tanzimât Fermânı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından Sultan Abdülmecid'in emriyle 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane Parkı'nda okunarak ilân edilmiştir.


  Abdülmecit (d. 25 Nisan 1823, İstanbul – ö. 26 Haziran 1861, İstanbul) 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. II.Mahmut'un Bezmialem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti'nin son 4 padişahının babasıdır ve en çok sayıda oğlu padişahlık yapmış olan padişahtır.


  Abdülmecit, babası gibi tüberküloza yakalanmıştı. Ihlamur Köşkü'nde öldüğünde 38 yaşındaydı. Fatih'te, Sultan Selim semtinde, Yavuz Selim Camii Haziresi'nde, Sultan Abdülmecit Türbesi'ne defnedildi.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Tanzimat Fermanı Neden İlan Edildi

  Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasının önüne geçmek ve yine Avrupalı devletlerin Mısır sorununun çözümünde ve de Boğazlar meselesinde Osmanlı Devleti’ne destek olmalarını sağlamak gibi sebeplerden dolayı böyle bir reform hareketine gidilmiştir. Ancak asıl önemli neden son zamanlarda iyice zayıflayan ve çalkantıların yaşandığı devleti ve toplumu demokratik bir şekle sokmak ve böylelikle Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak isteği bu fermanın ilan edilmesinde etkili olmuştur. Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi. (Tanzimat Fermanının ilanıyla Osmanlı tarihinde yeni bir dönem açılmış (Tanzimat Devri) Bu devir 1876'ya kadar devam etmiştir.

+ Yorum Gönder