+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Padişahların Erkek Çocuklarına Verilen Ünvan Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Padişahların Erkek Çocuklarına Verilen Ünvan
  Padişahların Erkek Çocuklarına Verilen Ünvan  Osmanlı padişah sülâlesinin erkek evlâtları. Aslı “şah oğlu padişah oğlu” demek olan şehzadedir. Padişah çocuklarına Sultan Çelebi Mehmed zamanına kadar çelebi denilmiş sonra şehzade tabiri kullanılmaya başlanmıştır. Padişah kızlarına isminden sonra kullanılmak üzere sultan unvanı verilirdi.

  Şehzade veya sultan doğduğunda sarayda özel merasimler yapılırdı. Durum, toplar atılmak suretiyle İstanbul halkına ilan edilirdi. Aynı zamanda, memleketin her tarafına fermanlar gönderilerek oralarda da toplar atılır, şenlikler yapılırdı. Şehzade ve sultan doğumları ferman geldikten sonra her mahallin şer'î mahkeme sicillerine kaydolunurdu. Padişahların ilk oğulları olduğunda yapılan donanma Günü fazla olurdu. Sultan Birinci Abdülhamid Han (1774-1789) ikinci oğlunun doğumunda şenlik yapılmasına müsaade etmemiş ve “dervişan tekkelerine nezirler ve sadakalar verilip, mektep hocalarına paşa kapısına gelince hilat giydirilip, kafalarına sarık parası ve masumlara çil para ve pilav, zerde” verilmesini istemiştir.

  Osmanlı şehzadesi beş, altı yaşına gelince kendisine bir hoca tayin edilerek merasimle okumaya başlardı. Bu derse başlamaya Bed-i besmele denirdi. Şehzade ilk olarak Elif-bayı şeyhülislâmdan okurdu. Merasim sonunda şeyhülislâm dua ederdi.

  Şehzade sünnetleri büyük şenliklerle yapılır, fakir fukara günlerce karınlarını doyurur, dağıtılan bahşişleri alırlardı. Sünnet olan ve on üç, on dört yaşına giren şehzadelere ayrı bir daire verilirdi. Annesi, kızkardeşlerinin haricinde başka bir kadınla görüşmesine müsaade edilmezdi.

  Şehzadeler, babalarının sağlığında eğitimlerinin yanında ata binmek, ok atmak, avlanmak, gürz kullanmak gibi spor hareketlerinde ve silah kullanmakta egzersiz yaparlardı. Babalarının ölümünden sonra, sarayda kendilerine tahsis edilen yerde otururlar ve ilimle meşgul olurlardı. Sırası gelen saltanata geçerdi.
 2. EHLİMAN
  Bayan Üye

  Osmanlı soyundan olan kişiler üstün tutulur ve onların üstünlüğünü yansıtacak sıfatlarla hitap edilirdi. Erkeklere şehzade kızlara da isimleri ile birlikte sultan denirdi.
 3. Sultan
  Devamlı Üye
  Osmanlı padişahları çocuklarına verilen Ünvan' a şehzade denir.Padişahın çocukları yetişkin olduklarında hepsi sancaklara gönderilir. Nedeni ise gelecekte daha iyi padişah olması için derler alırlardı.
+ Yorum Gönder