+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu Nedir
  Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu Nedir
  -Balkanlar'da da Bizans'ın toprakları vardı.

  -Bulgar ve Macar krallıkları, Eflak ve Boğdan Prenslikleri, Sırp ve Rum Despotlukları da vardı.

  -Bizans zayıflamıştı ve siyasî bölünmüşlük halindeydi.

  -Anadolu'da da Tekfurlar halk eziyordu.

  Bu durum bölgede Türk hakimiyetini kolaylaştırmıştır.

  -Bizans imparatorluğu küçülmüş, zayıflamış ve iç karışıklık içerisindedir.

  -Anadolu ve Rumeli de tekfur denilen Bizans derebeyleri halktan ağır vergiler alarak ezmektedirler.

  -Balkanlarda siyasi birlik yoktur.

  -Krallıklar (Sırp,Bulgar ve Macar) Prenslikler ve Beylikler (Eflak,Arnavutluk ve Bosna-Hersek) birbirleriyle sürekli mezhep farklılığı ve siyasi nedenlerden dolayı mücadele etmektedirler.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Avrupa devletleri arasında küçük beylikler prenslikler olmaktadır.Bizans devleti oldukça zayıflamış bir durumdaydı.Balkan devletleri arasında siyasi bir birlik ve beraberlik yoktu.
+ Yorum Gönder


Osmanlı devleti kurulmadan önce balkanların genel durumu,  osmanlı devleti kurulmadan önce bizansin durumu,  osmanlı devleti kurulmadan önce balkanların durumu