+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1204 - 1261 Yıllarında Bizans Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  1204 - 1261 Yıllarında Bizans Hakkında Bilgi
  İstanbul alınıp yağma edildikten sonra şehir ve imparatorluk toprakları Haçlılar arasında paylaşıldı. Merkez İstanbul olmak üzere bir Latin imparatorluğu kuruldu ve imparator seçilen Flandria kontu Baudouin, İstanbul’un sekizde beşini, Sisam, Sakız ve Midilli adalarıyla Güney Trakya’yı, İstanbul boğazı, Marmara ve Çanakkale boğazı kıyı bölgesini aldı.

  İstanbul’un alınmasında büyük emeği geçen Venedik docu Enrico Dandolo’ya şehrin sekizde üçü, Dyrrhakhion (Dıraç) ve birkaç liman, İon adaları, Ege adalarının çoğu, Trakya’da birkaç şehir ve liman, Gelibolu yarımadasında bazı yerler verildi. Böylece Venedik geniş bir sömürge imparatorluğu kurmuş oluyordu. Ayrıca Bonifacio di Monferrato, Selanik kralı adını aldı; onun krallığı Selanik ve civarından başka Tesalya’yı, Makedonya’yı ve Kuzey Yunanistan’ı içine alıyordu. Selanik krallığının güneyinde Atina- Thebai baronluğu ve Mora’da Akhaia prensliği kuruldu.

  Bizans imparatorluğunun geri kalan kısımlarında da birtakım Rum devletleri meydana geldi. Andronikos I Angelos’un Gürcistan’a sığınan torunu Aleksios, 1204 nisanında Trabzon’u işgal etti ve Karadeniz kıyısında küçük bir devlet kurdu. Sonraları Trabzon imparatorluğu adını alan bu devlet Türklerle sık sık savaşmak zorunda kaldı. Balkanların batı kısmında Mikhael Angelos, başşehri Arta olan Epeiros despotluğunu kurdu.

  Kardeşi ve halefi Thenodoros Angelos, Selânik’i (1222) ve Edirne’yi zaptederek (1225) devletini Adriya denizinden bu bölgeye kadar genişletti, fakat Bulgar çarı İvan Asen II’ye yenilerek esir düştü (1230). Devleti Bulgar hâkimiyeti altına girdi, fakat Selanik ve Tesalya Theodoros’un kardeşi Manuel’in elinde kaldı.

  Bu Rum devletleri içinde, Bizans’ı devam ettiren tek devlet İznik imparatorluğu oldu. Bu yüzden de bu döneme İznik prensliği devri adı verildi. Kurucusu Theodoros I Laskaris (1204-1222) ustaca bir siyasetle devletini Marmara denizinden güneyde Sakarya ve Menderes nehirlerine kadar genişletti. Damadı ve yerine geçen İoannes III Dukas Batatzes (1222-1254), Batı Anadolu kıyısı önündeki adaları Latinlerden aldı, sonra, ordusuyla Avrupa kıyısına ayak bastı ve Bulgarların ele geçirdikleri toprakları ve Selanik devletini işgal etti (1246).

  Ölümünden sonra Bulgarlar kaybettikleri toprakları geri aldılar; fakat Batatzes’in oğlu Theodoros II Laskaris (1254-1258), Bulgarlara ağır bir darbe indirerek, eski sınırı korudu. Yerine geçen küçük yaştaki oğlu İoannes IV Laskaris’i (1258-1261) general Mikhael Palaiologos bir hükümet darbesiyle uzaklaştırdı, 1259′da müttefik Akhaia latin ve Epeiros Rum kuvvetlerini Palagonia’da yenerek, Efeiros despotluğunu tabiiyeti altına aldı, 1261′deyse İstanbul’a girerek Latin imparatorluğuna son verdi. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Merkez İstanbul olmak üzere bir Latin İmparatorluğu kuruldu. Trabzon imparatorluğu adı olan bu Devlet Türklere sık sık savaşlar zorunda kalmıştı.
+ Yorum Gönder