+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı devletı'nde demokratıkleşme hareketlerı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Osmanlı devletı'nde demokratıkleşme hareketlerı
  OSMANLI DEVLETI'NDE DEMOKRATIKLEŞME HAREKETLERI

  OSMANLI DEVLETI'NDE DEMOKRATIKLEŞME HAREKETLERI hakında bilgi

  1808'de Sened-i Ittifak imzalandı. Bu padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge idi.
  TANZIMAT FERMANI (1839)
  1-Kanun önünde herkes EŞITTIR.
  2-VERGI kişilerin kazancına göre alınacak.
  3-RÜŞVET ve iltimas kaldırılacak.
  4.ASKERLIK işleri belli bir düzene göre yapılacak.
  5-KANUNUN üstünlüğü kabul edilecek.
  Yukarıda bazı maddelerini verdiğimiz Tanzimat Fermanı; mutlakıyetin gücünü sınırlandırmıştır ve ilk kez bu ferman ile Osmanlı Devleti hukuk üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu durum demokratikleşme yolunda atılmış en önemli adımlardan birisidir. Ancak Osmanlı halkı Tanzimat Fermanı ile yönetimde söz sahibi olamamıştır.

  ISLAHAT FERMANI 1856
  Avrupalı devletlerin baskısıyla ilan edilen ferman,Tanzimat Fermanı'nın genişletilmiş halidir.Bu fermanla azınlıklar,Müslüman halktan daha ayrıcalıklı hale geldiler.Demokratik hareket sayılmasının nedeni bütün Osmanlı halkının can,mal ve namusunun korunması ve kanun önünde eşit sayılmalarıdır.Ama bu fermanla azınlıklar,Müslüman halktan daha çok haklar elde ettiler.
  MEŞRUTIYET
  1876 yılında 2. Abdülhamit 1. Meşrutiyeti ilan etti. Ilk anayasamız Kanun-i Esasi Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından hazırlandı. Ancak 2. Abdülhamit 93 Harbi'ni (1877-78 Osm.-Rus Savaşı'nı) bahane ederek Meşrutiyete son verdi. 1908 yılında Ittihat ve Terakki Partisinin çabalarıyla 2. Meşrutiyet ilan edildi.16 Mart 1920'de Istanbul'un işgali ile Osmanlı Meclisi Meclis-i Mebusan kapatıldı. Bunun üzerine 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM açıldı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. TBMM ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasi'yi kabul etti. Medeni Kanun ile kadınlara birçok hak verildi. 1930'da kadınlarımız belediye seçimlerine katılma ve aday olma, 1934'te her türlü seçme ve seçilme hakkına kavuştu. 1945'te çok partili hayata geçildi. 1995'te seçmen yaşı 18'e indirildi.
  Teşkilat-ı Esasiye'de yasama, yürütme, yargı TBMM'nin (Kuvvetler Birliği) elinde iken bugün yasama TBMM'nin, yürütme Cumhurbaşkanı ve hükümetin, yargı ise bağımsız mahkemelerin görevidir.(kuvvetler ayrılığı)
  Türkiye'nin şu ana kadar 4 anayasası olmuştur.(1921, 1924, 1961, 1982)
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Tanzimat fermanı,ıslahat hareketleri,Meşrutiyetin ilanı gibi olayların hepsi insan halkları ve demokratikleşme alanında atılmış adımlardır.Çeşitli din ve cemiyetten nsanların eşit olduğu bu kararlar ile yasaya bağlanmıştır.
+ Yorum Gönder


osmanlı devletinde demokratikleşme hareketleri ödev,  osmanlıda demokratikleşme hareketleri vikipedi,  osmanlı devletinde demokratikleşme hareketleri nelerdir,  osmanlıda demokratikleşme hareketleri,  osmanlı devletinde demokratikleşme hareketleri vikipedi,  osmanlı devletinin demokratikleşme çabaları nelerdir