+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti'nde Kağıt ve Matbaa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Osmanlı Devleti'nde Kağıt ve Matbaa
  Dünya'da bilinen ilk matbaa Budizm'in Japonya'da yayılması için Çinliler tarafından kullanılmıştır.
  Asya'da yer alan Uygurların da matbaacılık faaliyetine başlamalarında komşuları olan Çin etkili olmuştur.
  Matbaanın başlangıcının tam olarak bilinmemesine rağmen modern matbaayı 15. yüzyılın ortalarında Alman matbaacı Johanne Gutenberg yapmıştır.
  Matbaanın Osmanlı Devleti'nde kullanılması 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Ancak Osmanlı Devleti'nde yaşayan Musevi ve Ermeni azınlıklar matbaayı kullanarak kendi dillerinde kitaplar basmışlardır.
  1727'de ilk Türk matbaası kurulana kadar Türkçe kitap basılmamıştır.
  Osmanlı Devleti, Lale Devri'nde Batı'nın ilerleyişini takip e'ek için Avrupa ülkelerine elçilikler açmış ve konsoloslar atamıştır. Bunlardan biri olan ve Fransa'ya elçi olarak atanan 28 Mehmet Çelebi'den, Fransa'nın uygarlık, eğitim, askerî alandaki gelişmeleri takip ederek rapor e'esi istenmiştir. 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu olan Said Mehmet Efendi, gelişmenin eğitimden kaynaklandığına ve bunun için matbaanın gerekli olduğuna inanmıştır.
  Osmanlı Devleti'nde Türk matbaacılığının ortaya çıkmasında önemli şahsiyetlerden biri Ibrahim Müteferrika'dır. Ibrahim Müteferrika önemli bir diplomat olmasına rağmen özellikle yayımcı kişiliği ile ta-nınmıştır. 1719 yılından itibaren matbaacılıkla ilgilenen Ibrahim Müteferrika, 1726 yılında Matbaanın Gerekleri adlı bir dilekçeyle dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat Ibrahim Paşa ile şeyhülislama başvurdu. Ancak sadece din dışı kitapların basımı için izin alabildi. 1727 yılında da Sait Efendi ile birlikte ilk Osmanlı matbaasını kurdu. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Osmanlı devletinde yaşayan Musevi ve ermeni azınlıklar matbaayı kullanarak kendi dillerinde kitaplar basmışlardır.1727 yılında ait efendi ile birlikte Osmanlının ilk matbaasını kurdular.
+ Yorum Gönder


matbaa hangi devlete aittir,  matbaa hangi türk devletine aittir