+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Dahiliye Nazırları listesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Osmanlı Dahiliye Nazırları listesi
  Dahiliye Nazırları listesi Osmanlı Devleti'nde içişlerinden sorumlu bakanların listesidir1836 yılında kethüdalık kurumunun adı Mülkiye Nazırlığı olarak değiştirildi. 1837 yılında da Dahiliye Nazırlığı haline geldi.

  Akif Paşa (1837-1838)
  Mehmed Emin Rauf Paşa (1838-1839)
  Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa (1869-1871)
  Said Efendi 1871-1871
  Ahmed Cevdet Paşa (1877-1877)
  Ahmed Hamdi Paşa (1877-1877)
  Mehmed Said Paşa (1878-1878)
  Ahmed Vefik Paşa (1878-1878)
  Sadık Paşa (1878-1878)
  Said Efendi (1878-1878)
  Server Paşa (1878-1879)
  Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (1879-1879)
  Mahmud Nedim Paşa (1879-1882)
  Edhem Paşa (1882-1885)
  Ahmed Münir Paşa (1885-1891)
  Halil Rifat Paşa (1891-1896)
  Mazlum Paşazade Memduh Paşa (1896-1907)
  Hüseyin Hilmi Paşa (1908-1909)
  İbrahim Hakkı Paşa (1908-1909)
  Ahmed Reşit Bey (1912-1913)
  Mehmed Talat Paşa (1913-1918)
  Mustafa Arif Bey (1918-1918)
  Ali Fethi Bey (1918-1918)
  İsmail Bey (1918-1918)
  Ali Kemal Bey (1919-1919)
  Hacı Adil Bey (1919-1919)
  Ebubekir Hazım Bey (1920-1920)
  Şerif Mehmed Rauf Paşa (1921-1921) 2. Acil

  Osmanlı Dahiliye Nazırları listesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder