+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kosova'daki Osmanlı Mimari Eserleri Listesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Kosova'daki Osmanlı Mimari Eserleri Listesi  Liste, 453 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kosova'da Priştine, Prizren, İpek, Yakova, Gilan, Vıçıtırın, Mitroviça, Ferizovik, Kaçanik, Dragaş, İstok, Deçan, Nobırda şehir ve köylerinde yapılan 229 Osmanlı mimari eserini kapsar. Listede günümüze kadar gelebilen esereler sıralanmıştır ve liste, eserlerin tamamını değil derlenebildiği kadarını ifade eder.

  Külliyeler

  Hacı Ömer Külliyesi

  Hacı Ömer Camii

  Hacı Ömer Mektebi

  Hadım Süleyman Ağa Külliyesi

  Hadım Camii

  Mustafa Efendi Mezarı

  Hadım Kütüphanesi

  Hadım Mektebi

  Seyfeddin Ziya Külliyesi

  Yeni (Kerim Bey / Sofa) Külliye

  Yeni Camii (Kerim Bey /Sofa Camii)

  Yeni Camii Mektebi

  Hasan Ağa Külliyesi

  Hasan Ağa Camii

  Hasan Ağa Kulesi

  Camiler

  Gerçar / Geçar (Çömlekçiler) Camii

  Getsi Camii

  Gül (Cül) Camii

  Halil Efendi Camii

  Hanka / Kızıl Camii

  Kosar Camii

  Mahmud Paşa Camii

  Molla Yusuf Camii

  Türbe

  Nukdi Baba (Şeyh Fettah) Efendi Türbesi

  Tekkeler

  Bektaşî Tekkesi

  Hacı Şeyh Musa Tekkesi

  Sâdî Tekkesi / Büyük Tekke

  Şeyh Emin (Acize Baba) Tekkesi

  Medrese
  Rüştiye

  Yakova Rüştiyesi

  Çarşı

  Yakova Çarşısı

  Hanlar

  Eski Haraçi Hanı

  Yeni Haraçi Hanı

  Debbağhane

  Eski

  Debbağhane
  Çeşme [değiştir]

  Pancal Çeşmesi

  prüler

  Tabak / Debbağ Köprüsü

  Taliç Köprüsü

  Terzi Köprüsü

  Kuleler

  Abdullah Paşa Kulesi (Sarayı)

  Batuşa Kulesi

  Konaklar

  Sina Konağı

  Deçan


  Bayraktar Camii

  Kale

  Deçan Kulesi

  Dragaş
  Külliye

  Brodasan Kukli Mehmed Bey Külliyesi

  Kukli Mehmed Bey Camii

  Kukli Mehmed Bey Türbesi

  Kukli Mehmed Bey Namazgâhı

  Cami

  Mlika Köyü Ahmed Ağa Camii

  Ferizovik


  Merkez (Büyük) Camii

  Rüştiye

  Ferizovik Rüştiyesi

  Saat Kulesi

  Ferizovik Saat Kulesi

  Gilan
  Camiler
  Atik Camii

  Abdürrahim Efendi Mezarı

  Adem Efendi Mezarı

  Merkez (Çarşı) Camii

  Tekke

  Şeyh İslâm Efendi (Sâdî) Tekkesi

  Türbe

  Şeyh İslâm Efendi Türbesi

  Kaçanik
  Külliye

  Şeyhler Külliyesi

  Şeyhler Köyü Camii

  Şeyhler Sinan Türbesi

  Cami

  Sinan Paşa Camii

  Kale

  Kaçanik Kalesi

  Mitroviça
  Cami

  Muslihuddin / Müezzin Hoca Camii

  Ramazan Bey Mezarı

  Tekke

  Şeyh Feyzullah Efendi Tekkesi

  Türbe

  Şeyh Feyzullah Efendi Türbesi

  Rüştiye

  Mitroviça Rüştiyesi

  Hamam

  Zeyneddin (Zeynel) Bey Hamamı

  Hastane

  Askerî Hastahane (Hamidiye Hastanesi)

  eskeri ğestenesi

  Konak

  Köroğlu Konağı

  Nobırda
  Camiler

  Fatih Camii

  Kaleiçi (Çarşı) Camii

  Türbe

  Mehmed Dede Türbesi

  Kale

  Nobırda Kalesi

  İpek
  Külliyeler

  Defterdar Külliyesi

  Defterdar Camii

  Defterdar Türbesi

  Gülfem Hatun Külliyesi

  Gülfem Hatun Camii

  Gülfem Hatun Türbesi

  Hasan Bey Külliyesi

  Hasan Bey (Hamam) Camii

  Hasan Bey Hamamı

  Camiler

  Abdürezzak Efendi (Saat / Puhavac) Camisi

  Fatih (Bayraklı) Camii

  Miralay Hayri Bey Mezarı

  Zeynel Abdin Efendi (Hacı Zekâ) Mezarı

  Merre Hüseyin (Kurşunlu) Camii

  Muslih Ağa (Kızıl) Camii

  Pehlivan Meydanı Camii

  Taftalı (Kara Muço) Camii

  Virela Köyü Camii

  Mescit

  Fatih Mescidi

  Çeşme

  Muslih Ağa (Kızıl) Camii Çeşmesi

  Yaşar Paşa Çeşmesi

  prü

  Budisavci Köyü Köprüsü

  Konaklar

  Tahir Paşa Konağı

  Yaşar Paşa (Hacı Zekâ) Konağı

  Kuleler

  Karaman Ağa Kulesi

  Zeynel Bey Kulesi

  Priştine
  Külliyeler

  Fatih Sultan Mehmed Külliyesi

  Fatih Sultan Mehmed Camii (Büyük Camii)

  Fatih Sultan Mehmed Hamamı (Büyük Hamam)

  Pîrî Nazır (Pîrînaz) Külliyesi

  Pîrî Nâzır (Pirînaz) Camii

  Pîrî Nâzır (Pirînaz) Türbesi

  Sultan Murad Hüdâvendigâr Külliyesi

  Sultan Murad Hüdâvendigâr Türbesi

  Hafız Mehmed Paşa Mezarı.

  Halil Rifat Paşa Mezarı

  Ali Hacı (Selâmlık) Çeşmesi

  Sultan Abdülaziz Çeşmesi

  Selâmlık Binası

  Sultan Reşad Çeşmesi

  Camiler

  Emir Alaaddin Camii

  Hasan Ağa (Su’ûd Efendi) Camii

  Hatuniye Camii

  Kadriye (Muhacir Mahallesi) Camii

  Lâb (Ramazan Çavuş) Camii

  Sultan Murad (Küçük Fatih / Çarşı) Camii

  Yarar Çeribaşı (Buzağı) Camii

  Yaşar Paşa Camii

  Yusuf Çelebi (Pozderka) Camii

  Türbe

  Gazi Mestan (Bayraktarlar) Türbesi

  Tekkeler

  Danyal Tekkesi

  Danyal Türbesi

  Kadirî Tekkesi

  Kadirî Türbesi

  Hükümet Konağı

  Priştine Hükümet Konağı

  Kışla

  Priştine Kışlası

  Saat Kulesi

  Priştine Saat Kulesi

  Çeşme

  Emincikler Konağı Çeşmesi. 2. Ahmed Paşa Çeşmesi

  Konaklar

  Emincikler Konağı

  Hamdi Bey Konağı

  Hûnîler Konağı

  Koca Dişliler Konağı

  Konak (Kosova Bilimler Akademisi Binası)

  Prizren
  Külliyeler

  Emin Paşa Külliyesi

  Emin Paşa Camii

  Mehmed Emin Paşa Mezarı

  Emin Paşa Medresesi

  Gazi Mehmed Paşa Külliyesi

  Gazi Mehmed Paşa Camii

  Abbas Ağa Mezarı

  Hacı Ahmed Nurullah Mezarı

  Ömer Sabri Paşa Mezarı

  Gazi Mehmed Paşa Hamamı

  Gazi Mehmed Paşa Kütüphanesi

  Gazi Mehmed Paşa Medresesi

  Gazi Mehmed Paşa Mektebi

  Gazi Mehmed Paşa Müderris Evi

  Gazi Mehmed Paşa Türbesi

  Sûzî Çelebi Külliyesi

  Sûzî Çelebi Camii

  Sûzî Çelebi Köprüsü

  Sûzî Çelebi Kütüphanesi

  Sûzî Çelebi Türbesi

  Camiler

  Arasta (Evrenos Bey) Camii

  Fethiye (Cuma/Atik) Camii

  Hacı Kasım Camii

  Hacı Ramadan (Kör Ağa) Camii

  İlyas Kuka Camii

  Mazlûme Hanım Mezarı

  Ömer Ağa Mezarı

  Kâtip Sina Bey (Levişah) Camii

  Mahmud Paşa Camii

  Maksud Paşa (Maraş) Camii

  Müderris Ali Efendi (Ali Hoca) Camii

  Saraçhane (Kukli Mehmed Bey) Camii

  Seydi Bey Camii

  Sinan Paşa Camii

  Tercüman İskender Bey (Dragoman) Camii

  Terzi Mehmed (Memi) Camii

  Mamuşa / Eski Mîr (Kamber Ağa) Camii

  Rahofça / Trolişte Köyü Camii

  Rahofça / Zırza Köyü Hüseyin Ağa (Hüseyin Sipahi) Camii

  Namazgâh

  Fatih Sultan Mehmed Namazgâhı (Kırık Camii)

  Türbeler ve Mezarlıklar

  Karabaş Efendi Türbesi

  Kemânî Rabia Hanım Türbesi

  Osmanlı Mezarlığı / Eski Mezarlık

  Şeyh Hulusi Efendi Türbesi

  Şeyh Hüseyin Türbesi

  Küçük Kruşa Köyü / Hasan Baba Türbesi

  Tekkeler

  Acîze Baba (Sâdî Tarikatı) Tekkesi

  Acîze Baba (Sâdî Tarikatı) Türbesi

  Kurila (Şeyh Hasan Efendi) Kadirî Tekkesi

  Kutup Musa Tekkesi Haremlik Binası

  Kutup Musa Türbesi

  Rifâî (Hüseyin Efendi) Tekkesi

  Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi

  Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi Çeşmesi

  Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi Haremlik Binası

  Medrese

  Yavuz Mehmed Efendi Medresesi

  Rüştiye

  Prizren Rüştiyesi

  Hükümet Binaları

  Prizren Elektrik Trafosu

  Prizren Erkek Islahhânesi

  Prizren Eski Belediye Binası

  Prizren Hükümet Konağı

  Prizren Telgrafhanesi

  Kale

  Prizren Kalesi

  Kışla

  Prizren Kışlası

  Saat Kulesi

  Prizren Saat Kulesi

  Mamuşa Saat Kulesi

  Rahofça Saat Kulesi

  Hamam

  Şemseddin Ahmed Bey Hamamı

  Çeşmeler

  Belediye Çeşmesi

  Binbaşı Çeşmesi

  Esma Hanım Çeşmesi / Taş Çeşme

  Feyzullah Sipahi Çeşmesi

  Hacı Ramadan (Kör Ağa) Çeşmesi

  Sinan Paşa Çeşmesi

  Şadırvan Çeşmesi

  Mamuşa / Emin Paşa Çeşmesi

  prüler

  Ali Bey (Taş Köprü) Köprüsü

  Kırkpınar Köprüsü

  Manastır Köprüsü

  Konaklar

  Adem Ağa Jön Konağı

  Fikret Mustafa Konağı

  Musa Şehzâde Konağı

  Şaip Paşa Konağı

  Vıçıtırın
  Külliye

  Gazi Ali Bey Külliyesi

  Camii

  Gazi Ali Bey Camii

  Medrese

  Gazi Ali Bey Medresesi

  Kale

  Vıçıtırın Kalesi

  Hamam

  Zeynel Bey Hamamı

  prü

  Mahmud Paşa Köprüsü 2. Acil

  Kosova'daki Osmanlı Mimari Eserleri Listesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder