+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Büyük denizci Piyale Paşa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Büyük denizci Piyale Paşa
  Büyük denizci Piyale Paşa

  Piyalepaşa.png

  O devirlerde donanma-yı hümayun ve Cezayir donanması yılın on iki ayında Akdeniz'de seyredip, çevrede kuş uçurtmuyordu. Osmanlılar, Avrupa'da büyük devletler arasındaki dengenin bozulmaması için, Fransa Kralı İkinci Fransuva'nın annesinin yalvaran yardım taleplerini karşılamak üzere, Piyale Paşa kumandasında büyük bir donanma gönderdi. Piyale Paşa, 1555'te İstanbul'dan hareket etti. Turgut Reis'in de katıldığı donanma yardımda ve fetihlerde bulunarak, geri döndü.

  Cerbe Kalesini fethetti..

  1558'de yine Akdeniz'e açılan Piyale Paşaya Turgut Reis'in de katılmasıyla donanma-yı hümayun Balear Adalarının hemen hemen her yerini Osmanlı hakimiyetine aldı.
  İspanya Kralı İkinci Filip ve Papa'nın teşvikiyle hazırlanan büyük armada Osmanlılar tarafından üs olarak kullanılan Cerbe Kalesini 1560'ta almıştı. Bunun üzerine Piyale Paşa komutasında hareket eden Osmanlı donanması, 9 Mayıs 1560 günü Cerbe'ye vardı. Turgut Reis'in muharebenin üçüncü günü yetişebildiği tarihin en büyük deniz savaşlarından biri olan Cerbe Muharebesinde, Piyale Paşa, kabiliyetli ve becerikli amiralleriyle Haçlı armadasını iki-üç saat içinde perişan etti.

  Padişah tarafından karşılandı..

  Cerbe Kalesi de alındıktan sonra seferden dönen Piyale Paşa, İstanbul'da büyük bir merasimle karşılandı. Donanma-yı hümayun, yanında vezirler ve elçilerle beraber Alay Köşkü'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hanı bütün toplarını kuru sıkı ateşleyerek selamladı. Bu haşmetli manzara karşısında Kanuni, yanındakilere; "İşte insan bütün bunları görüp gurura kapılmamalı, her şeyin cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle olduğunu düşünüp, Allah'a şükürler etmelidir" diyerek duygularını dile getirdi
  Bu muhteşem sefer dönüşünde Şehzade Selim'in kızı Gevher Sultan'la evlenen Piyale Paşa, Osmanlı sarayına damat oldu

  Kubbe Vezirliğine getirildi..

  Her sene sefer mevsiminde bütün Akdeniz'i dolaşan Piyale Paşaya, Malta Seferine hazırlanması görevi verildi. Büyük bir donanma ile Malta kuşatmasına katıldı ancak, mevsim şartlarından dolayı İstanbul'a geri döndü. 1568 yılında on dört senedir vazifesini şanla şerefle yürüttüğü Kaptan-ı deryalıktan Kubbe Vezirliğine getirildi. Böylece Osmanlı tarihinde vezirlik rütbesini alan ilk denizci oldu. Kıbrıs Seferinde vezir olarak donanmaya kumandanlık etti. Kıbrıs'ın fethinde büyük hizmetleri oldu. 1573 yılında son deniz seferine çıkan Piyale Paşa, İkinci Vezir olduktan sonra, 21 Ocak 1578 yılında İstanbul'da vefat etti. Kasımpaşa'daki kendi yaptırdığı caminin yanındaki türbesine defnedildi. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  1558'de yine Akdeniz'e açılan Piyale Paşaya Turgut Reis'in de katılmasıyla donanma-yı hümayun Balear Adalarının hemen hemen her yerini Osmanlı hakimiyetine aldı. Donanma-yı hümayun, yanında vezirler ve elçilerle beraber Alay Köşkü' nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hanı bütün toplarını kuru sıkı ateşleyerek selamladı. Büyük bir donanma ile Malta kuşatmasına katıldı ancak, mevsim şartlarından dolayı İstanbul'a geri döndü.
+ Yorum Gönder