+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Maarif Nazırları Listesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Osmanlı Maarif Nazırları Listesi
  Osmanlı Maarif Nazırları Listesi

  •Abdurrahman Sami Paşa
  •Ahmed Kemal Paşa
  •Mustafa Fazıl Paşa
  •Mehmed Nevres Paşa
  •İbrahim Edhem Paşa
  •Ahmed Kemal Paşa
  •Mehmed Nevres Paşa
  •Abdüllatif Suphi Paşa
  •Mehmed Esad Safvet Paşa
  •Mehmed Emin Derviş Paşa
  •Ahmed Vefik Paşa
  •Ahmed Cevdet Paşa
  •Mehmed Esad Safvet Paşa
  •Ahmed Arifi Paşa
  •Ahmed Cevdet Paşa
  •Yusuf Ziya Paşa
  •Mehmed Tahir Münif Paşa
  •Ahmed Vefik Paşa
  •Abdüllatif Suphi Paşa
  •Mehmed Tahir Münif Paşa
  •Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa
  •Ali Fuad Bey Aralık
  •Mustafa Nuri Paşa
  •Ahmed Zühdü Paşa
  •Mehmed Celaleddin Paşa
  •Mustafa Haşim Paşa
  •Recaizade Mahmud Ekrem Bey
  •İbrahim Hakkı Paşa
  •Abdurrahman Şeref Efendi
  •Mustafa Nail Bey
  •Emrullah Efendi
  •Babanzade İsmail Hakkı Bey
  •Emrullah Efendi
  •Gelenbevizade Mehmet Said
  •Mehmed Şerif Paşa
  •Ahmed Şükrü Bey
  •Ali Münif Bey
  •Doktor Nâzım Bey
  •Gelenbevizade Mehmet Said
  •Rıza Tevfik Bey Kasım
  •Yusuf Ziya Paşa
  •Ali Kemal Bey
  •Rumbeyoğlu Fahreddin Bey
  •Bağdatlı Mehmed Hadi Paşa
  •Mustafa Reşit Paşa
  •Raşid Bey
  •Mustafa Arif Bey
  •Abdullah Lami Bey 2. Acil

  Osmanlı Maarif Nazırları Listesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder