+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarlarına ne denir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarlarına ne denir
  Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarlarına ne denir

  Vak'a-Nüvis, Devlet-i Âliye-yi Osmanîye zamanında saltanatın tarihî olayları kaydetmekle görevlendirdiği kişilere verilen isimdir. Vakanüvîsân devlet görevlisi oldukları için olayları aktarırken tümüyle tarafsız değillerdi. Her yılın sonunda saraya o yıl içinde ölen önemli şahısların biyografilerini vermekle yükümlüdürler. Vakanüvislik kurumu her ne kadar bir çok olayı, padişahı, sadrazamı, vezirleri ve diğer devlet görevlilerini iyi gösterecek şekilde kaleme almışlardır. Ancak gene de, Osmanlıların tarihi kayda geçirmekteki özeni, Osmanlı tarihinin vakanüvisler tarafından detaylı olarak korunmasını ve saklanmasını sağlamıştır. Osmanlı tarihine ait bilgilerin en önemli bölümü vakanüvisler aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde resmi bir kurum halini almıştır. Divan-ı Hümayun'a bağlı ilk resmi vakanüvis Halepli Mustafa Naima, sonuncusu ise Abdurrahman Şeref olup Osmanlı'nın yetştirdiği en büyük vakanüvis Ahmet Cevdet Paşa olarak kabul edilir. 17. yy.da yaşayan Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi ve Halepli Mustafa Naima ilk bilinen vakanüvisler arasındadır. Ayrıca Fatih devrinin meşhur vak'anüvüsi Tursun Bey'dir. 2. Acil

  Osmanlı Devletinde resmi tarih yazarlarına ne denir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı devletinin ilk resmi tarih yazarı,  osmanlılarda tarih yazarına ne denir,  osmanlıda tarih yazarına ne denir,  osmanlıda tarih yazarlarına ne denir,  osmanlıda tarih yazıcılarına ne denir,  osmanlı devletinde tarih yazarlarına ne denir