+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Vilâyât-ı Sitte Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Vilâyât-ı Sitte
  Vilâyât-ı Sitte

  Osmanlı Devleti'nde Erzurum, Van, Harput (Mamuretül-Aziz, Elazığ), Sivas, Bitlis ve Diyarbakır'ı içine alan altı vilayete verilen genel ad.

  Vilâyât-ı Sitte, özellikle 1878 Berlin Antlaşması'ndaki bazı hükümler dolayısıyla önem kazandı. Bu antlaşmanın 61. maddesi gereğince, Rusların ve Batılı devletlerin baskısı sonucu, bu altı vilayette Ermeniler lehine ıslahat yapılacaktı. İkinci Abdülhamid Han, yapılacak ıslahatın, Doğu Anadolu'nun Osmanlı Devletinden ayrılmasıyla sonuçlanacağını düşündüğü için, bütün baskılara rağmen, Vilâyât-ı Sitte'de istenilen ıslahatı yapmadı. Ayrıca, bu altı vilayeti meydana getiren 20 sancağın hiçbirinde Ermeniler çoğunlukta değildi. 2. Acil

  Vilâyât-ı Sitte isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder