+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultân I. Süleyman Hân - Boğdan Seferi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sultân I. Süleyman Hân - Boğdan Seferi
  Sultân I. Süleyman Hân - Boğdan Seferi

  Boğdan Seferi: Osmanlı Devletinin düşmanlarıyla işbirliği yapan Boğdan Voyvodalığının bâzı hareketleri üzerine sefere karar verildi. 8 Temmuz 1538’de İstanbul’dan hareket eden pâdişahın, Avrupa içlerine ilerlerken düşman ülkesinde bile ahâlinin canına, ırzına, malına, mülküne ve hattâ tarlasındaki ekili mahsûlüne zarar verdirtmeden hareketi güzel bir adâlet örneği oluyordu. Mîmar Sinan bu seferde, kenarı bataklık bir arâziye sâhip, Prut Nehri üzerine büyük ve sağlam bir köprü yaparak Osmanlı ordusunun yoluna devâm etmesini temin etti. 15 Eylül 1538’de Boğdan Voyvodalığının merkezi Suçava’ya girildi. Ahâli İslâm dîninin adâletini temsil eden ve Avrupa’ya medeniyet götüren Osmanlıyı istediğinden, Voyvoda kaçmak mecbûriyetinde kaldı. Boğdan meselesini halleden Sultan Süleyman Han, büyük ganîmetlerle 27 Kasım’da İstanbul’a döndü. 2. Elif
  Devamlı Üye

  Osmanlıya vergi ödemeyen ve isyan etmiş olan seferlerdir.Boğdan seferi demek düşmanlarıyla iş birliği yapan ve onları tuzağa düşüren seferlerdir.
+ Yorum Gönder


boğdan seferi,  kanuni boğdan seferi,  kanuni sultan süleyman boğdan seferi