+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultan Hüidavendigâr'ın Şehadeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sultan Hüidavendigâr'ın Şehadeti
  Sultan Hüidavendigâr'ın Şehadeti  Harp meydanını gezmeye çıkan Sultan Murad, ölüler ara-sından çıkan bir adamın, Müslüman olmak istediğini belirtip, Hüdavendigâr'ın elini öpmek arzusuna mani olmaya çalışan askerlerin seslerini Sultan Hazretleri duydu. «Bırakın gelsin» dedi. Elini öpmek üzere eğilirken koluna sakladığı hançeri aniden çekip, Hüdavendigâr'ın kalbine sapladı. Bu adam, Sırp Kralının damadı Miloş Kabiloviç idi Yetişen Yeniçeriler, hainin kaçmasına meydan vermeden başını ezdiler. Sultan Murad-ı Hüdavendigâr hazretleri, duasının kabul edilmesin-den memnun olarak, oğlu Şehzade Bayezid'e haber gönde-rilmesini istedi.  Sultan Mürad-I Hüdavendıgar'ın Son Sözleri


  Babasının gönderdiği haberi alan Bayezİd, derhal geldi. Kanlar içinde yatan babasını görünce, gözyaşlarını tutamadığı gibi, arada bir ahh çekiyordu Son nefesi yaklaşmış olan Sultan Murad-i Hüdaven-digâr, ağır ağır başını kaldırdı. Bu kahraman evlâda sevgi dolu göz-lerle baktı. En samimi hislerini terennüm eden şu sözler, dudaklarınan tam bir şuur içinde dökülmeye başladı.

  «Oğlum! Dünyada kim akıbetinden kaçabilmiş ki, benim için ağlı-yorsun? Eğer ağlıyacaksan, müslümanlara ağla!.. Onların hallerini perişan bırakma! Yerim sana kalıyor Adaletinle sevdir kendini Sevginle sevdir kendini Beni de hayırlı bir evlât bırakmış olarak, hayırla yâdettİrmeye çalış Şunu hiç bir zaman unutma ki, padi-şahlığın sermayesi adalettir. Saltanatı rahat bir iş sanma Dünya-nın en zor işlerinden biri, saltanatı omuzlamış padişahların vazifesi-dir. Dünyada güzel bir nam bırakmaya çalış Ecdadının şanına lâ-yık olasın» mealindeki sözlerle nasihatini bitiren Hüdavendigâr kendisinden sonra hiç bir padişaha nasip olmayan saadetler içinde, milletini zafer, kendisini şehitlik mertebesine kavuşturmuş olan müs-tecap duasının mükâfatı olarak pâk ruhu cennet-i âlânın bahçelerine kelime-i şahadetlerle uçtu gitti

  1325 Miladî yılında doğan Hüdavendigâr, 64 yıllık ömrünün 30 se-nesinde Sahib-i Saltanat olarak yaşamıştı. Cenab-ı Mevâ kabrini nur, mekânını pür nur eylesin

  Devlet-i ÂMyye-i Osmaniye'nin, Avrupa kıtasında varlığını kesin-leştiren Kosova Meydan Savaşının neticesi, küffarı pek feci bir mağ-lubiyete duçar etmesi, buna mukabil yaptığı duanın Rabbü'l âlemin tarafından kabulü neticesinde Hüdavendigâr Gazi'nin şehadet merte-besine vasıl olmasıdır.

  Büyük ve kıymetli bir zaferin sonunda I. Sultan Murad-ı Hüdaven-digâr'ın şehadeti, zaferin sonucunu buruklaştırmıştı. Bu burukluğa başka bir burukluk da eklenivermişti. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Dünya ya güzel bir nam bırakmaya çalış ecdadın namına layık olasın mealindeki sözlerle nasihatini bitiren hüdavendigar kendisinden sonra hiçbir padişaha nasip olayan saadetler içinde milletini zafer, kendisini mertebesinde kavuşturmuş müstecap duasının mükafatı pak ruhu cenneti alanı bahçelerine kelime-i şehadetlerle uçtu gitti.
+ Yorum Gönder