+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Celali ayaklanmaları sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Celali ayaklanmaları sonuçları
  Celali ayaklanmaları sonuçları

  Feodal yapıdaki güçlü aristokrasi sınıfını önemini kaybederken devlet tarafından atanan görevliler ile birlikte merkezi bir yönetime geçiş süreci başlamıştır. 1610 yılına kadar isyancı Celalileri ve adamlarını acımasızca öldürerek cesetlerini açtırdığı kuyulara doldurttu. Bu dönemde öldürttüğü insan sayısının 65 bin civarında olduğu rivayet edilir.

  Celâlî ayaklanmaları, Osmanlı toprak düzenini büyük ölçüde değiştirdi. Ağır vergiler yüzünden ya da “Büyük Kaçgun” sırasında yerlerinden olan çiftçilerin toprakları mültezimlerin ya da yerel yöneticilerin eline geçti. Vergiler yüzünden borca giren köylüler, işledikleri toprakları sonunda tefecilere kaptırdılar. Osmanlı toprak düzeninin bel kemiği olan Tımar Sistemi bozuldu. Büyük nüfus hareketleri ortaya çıktı ve kentlere büyük göçler oldu. Tarımsal üretim geriledi ve kıtlık tarım ürünleri fiyatlarının yükselmesine yol açtı. On binlerce insan yaşamını yitirdi ve pek çok yerleşim yeri yıkıma uğradı. İsyandan sonraki kıyımdan kaçabilenler İran'a kaçarlarken, saklananlar İç ve Doğu Anadolu Alevilerinin temelini oluşturmuşlardır ve atalarıdırlar, Saklanmayan ve kaçmayan kalabalık Türkmen aşiretleri ise bugünki Bulgaristan ve Makedonya topraklarına sürgün edilmişlerdir, o vakte kadar yalnız Batı Anadoludan yapılan iskanlarla az bir Türk nüfusuna sahip olan Balkanlarda bu tarihten itibaren Türkler çoğalmıştır. Köylü çiftbozan olmuştur yani tarlasını bırakıp, işlemeyip göç etmek istemiştir, böyle köylülere çiftbozan adlı ceza vergisi uygulanırdı. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Celali İsyanlarının Sonuçları:

  ○ Anadolu’da huzur ve güven bozuldu. Köyden kente göçler oldu.

  ○ Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmadı. Halkın devlete güveni azaldı.

  ○ Anadolu’da ekonomik hayat durgunlaşmış, üretim azalmıştır. Vergiler toplanamadığı için devletin gelirleri azalmıştır.

  ○ Osmanlı Devleti, Avusturya ve İran ile yaptığı savaşlarda zor duruma düştü.  Not: Celali isyanlarının dini bir yönü olmadığı gibi isyancılar devlet düzenini değiştirmeyi de amaçlamamışlardır.

+ Yorum Gönder


celali ayaklanmalarının sonuçları,  celali isyanları sonuçları,  celali ayaklanmalarının nedenleri