+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Tarihte Habib Baba Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tarihte Habib Baba
  Tarihte Habib Baba


  Habib Baba, 4.Murad devrinin gizli, kimsenin bilmediği Allah
  dostlarındandır.
  Yaşlıdır,fakirdir,gariptir.Fakat Rabbinin katında da alemlere denk bir
  değerin
  sahibidir.
  Yaşlı Habib Baba, uzun bir kervan yolculuğunun sonunda İstanbul'a
  gelmiştir.Yolculuğunun tozunu, yorgunluğunu atmak için bir hamama gider
  Niyeti, şöyle iyice bir keselenip, paklanmak Bedenini de ruhuna denk
  kılmaktır.
  Fakat hamamcı Habib babayı içeri sokmak istemez.
  "Bugün" der, "Sultan Murad'ın vezirleri hamamı kapattılar, dışarıdan müşteri
  alamıyoruz."
  Habib baba üzülür Rica, minnet eder, yalvarır
  "Ne olursun" der, "kimseye varlığımı belli etmem, aceleyle yıkanır
  çıkarım.Bu
  tozlu bedenle Rabbime ibadet ederken utanıyorum.Binbir dil döker.Hamamcı
  ehl-i
  insaftır Dayanamaz Kabul eder Hamamın en sonundaki odayı
  göstererek
  "Baba şu odada hızla yıkanıp çık, parada istemem. Yeter ki vezirler, senin
  farkına varmasınlar."
  Habib baba sevinerek kendine gösterilen yere girer. Yıkanmaya başlar
  Ve bu
  arada hamamcının karşısında yeni bir müşteri belirir. Boylu, poslu, genç,
  yakışıklı biridir bu gelen. Onunda görünümü fakirdir Ama sadece
  görünümü
  İkinci müşteri kılık değiştirmiş, 4.Murad'dır. O gün vezirlerinin
  topluca hamam
  alemi yapacaklarından haberdar olan padişah merak etmiştir.
  "Hele bir bakalım" demiştir, "bizim vezirler, hamamda benden uzakta, kendi
  başlarına ne yaparlar, nasıl eğlenirler?"
  Ve bu merak padişahı, tebdil-i kıyafet ettirerek, hamama getirmiştir.
  Az önce yaşananlar bir kez daha tekrarlanır
  Hamamcı vezirler der almak istemez Padişah ise, ne olursun der,
  bastırır ve
  padişah galip gelir Habib babanın yıkanmakta olduğu odayı göstererek,
  genç
  padişahın kulağına fısıldar:
  "Şu odada bir ihtiyar yıkanıyor. Sende sar peştemali beline gir yanına
  Beraber sessizce yıkanın, bir an evvel çıkın Ve ekler: "Aman ha! Vezirler
  varlığınızı bilmesinler."
  Sonra 4.Murad'da Habib babanın yanına süzülür. Beraber sessizce yıkanmaya
  başlarlar. Bu arada, hamamın büyük salonundan gelen tef, dümbelek,
  şarkı, türkü
  sesleri ortalığı çınlatmaktadır
  Habib babanın gözü, genç hamam arkadaşının sırtına takılır. Biraz
  kirlenmiş gibi
  gelir ona Allah hikmeti gereği dostuna, o yanındakinin tedbil-i
  kıyafet etmiş
  padişah olduğunu ilham etmemiştir
  Ve yanındakini, görüntüsüne uygun, kendi gibi fakir bir delikanlı
  zanneden Habib
  baba yumuşak bir sesle konuşur:
  "Evladım" der, "Sırtın fazlaca kirlenmiş, müsade edersen bir
  keseleyivereyim."
  Padişah aldığı bu teklif karşısında şaşkınlaşır ve bü yük bir haz
  duyar Haz
  duyar, çünkü ömründe ilk defa biri ona, padişah olduğunu bilmeden, sırf bir
  insan olarak, karşılık beklemeksizin bir iyilik yapmayı teklif etmektedir.
  Memnuniyetle Habib babanın önünde diz çökerken: "Buyur baba" der,
  "ellerin dert
  görmesin"
  Bu arada içerideki alemin sesleri hamamı çınlatmaya devam etmektedir. Habib
  baba, 4.Murad'ın sırtını bir güzel keseler Fakat padişah kuru bir
  teşekkürle
  yetinmek istemez.. Ne de olsa insandır ve o da her insan gibi kendine
  yapılan
  iyiliklerin kölesidir.
  "Baba" der, "gel bende senin sırtını keseliyeyim de ödeşmiş olalım."
  Habib baba,
  teklifin kimden geldiğinden habersiz, tebessümle;
  "Olur evlad" deyip, sultanın önünde diz çöker. Bu arada, Sultan Murad kese
  yaparken bir yandan da Habib babayı yoklar, ağzını arar
  "Baba" der, "görüyormusun şu dünyayı Sultan Murad'a vezir olmak
  varmış Bak
  adamlar içerde tef,dümbelek hamamı inletiyorlar, sen ve ben ise burada iki> hırsız gibi"
  Habib baba Sultan Murad'ın cümlesini tamamlamasına fırsat bile bırakmaz,
  kendi
  hükmünü söyler Sultan Murad'ın Habib babadan duydukları, ağzı açık
  bırakıp,
  keseyi elden düşürten cinstendir.
  "Be evladım" der, Habib baba, "Sultan Murad dediğin kimdir? Sen asıl
  Alemlerin
  Sultanına kendini sevdirmeye bak ki, O seni sevince sırtını bile Sultan
  Murad'a
  keselettirir 2. Acil

  Tarihte Habib Baba isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder