+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kız Kulesi Hakkında Tüm Merak Edilenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kız Kulesi Hakkında Tüm Merak Edilenler
  Kız Kulesi Hakkında Tüm Merak Edilenler


  kzkulesihakkndatmmerake.jpg
  Kız Kulesi Hakkında Tüm Merak Edilenler Hakkında Bilgi
  Kız Kulesi Hakkında Tüm Merak Edilenler Nedir

  Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı’nın Marmara Denizi’ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır.

  Üsküdar’ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir. M.Ö. 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerinde kurulmuştur. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi derler. Kule hakkında pek çok rivayetler bulunmaktadır. Evliya Çelebi kuleyi şöyle tarif eder:

  Deniz içinde karadan bir ok atımı uzak, dört köşe, sanatkarane yapılmış bir yüksek kuledir. Yüksekliği tam seksen arşundur. Sathı mesehası iki yüz adımdır. İki taraftan yerde kapısı vardır.

  Bugün görülen kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları Fatih devri yapısıdır. Kulenin etrafındaki sahanlık geniş kaplanmıştır. Üstündeki madalyon halindeki bir mermer levhada, kuleye şimdiki şeklini veren Sultan II. Mahmut’un, Hattat Rasim’in kaleminden çıkmış 1832 tarihli bir tuğrası vardır. Kulenin Eminönü tarafı daha genişçe olup burada bir de sarnıç vardır.

  İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise gösteri platformundan, savunma kalesine, sürgün istasyonundan, karantina odasına kadar bir çok işlev yüklenmiştir. Asli görevi olan ve yüzyıllardan beri varlığı ile insanlara, geceleri ise geçen gemilere göz kırpan feneri ile yol gösterme işlevini hiç kaybetmemiştir.Geçmişten geleceğe en çok da düşlere yol göstermektedir Kız Kulesi. Kız Kulesi 2000 yılında restore edilerek, artık çatal-bıçak seslerinin duyulduğu bir mekân haline dönüştürülmüştür. Kız kulesine ulaşım Salacak ve Ortaköy’den sandallarla yapılmaktadır.

  Çok eski tarihi geçmişi olan Kız Kulesi, bir zamanlar, Boğazdan geçen gemilerden vergi alınmak maksadı ile kullanılmıştır. Kule ile Avrupa Yakası boyunca büyük bir zincir çekilmiş ve gemilerin Anadolu Yakası ile Kız Kulesi arasından geçişine(o zamanlar gemi boyutları küçük olduğu için geçebilmekteydi) izin verilmiştir. Bir süre sonra Kule, zinciri taşıyamamış ve Avrupa Yakasına doğru yıkılmıştır. Kuleden suyun içinde bakıldığında yıkıntıları görülmektedir.

  Antik Çağ’da Arkla(küçük kale) ve Damialis(dana yavrusu) adları ile anılan kule, bir ara da “Tour de Leandros”(Leandros’un kulesi) ismi ile ün yapmıştır. Şimdi ise Kız Kulesi ismi ile bütünleşmiş ve bu ismi ile anılmaktadır.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Kız Kulesi Tarihi kısaca

  Kız Kulesi,
  İstanbul’da, Boğaz’ın Marma*ra Denizine açıldığı yerde, Anadolu yaka*sındaki Salacak kıyısının 100 m kadar açığında bir kayalık üstünde küçük kuledir. Tarih boyunca birçok efsaneye konu olmuştur. Adı da bir Bizans imparatorunun buraya kapattığı kızını anlatan efsaneden gelir.

  Kaynaklardan, Boğaz girişini denetim al*tında tutmak isteyen Atinalı komutan Alkibiades’in İÖ 410′da bu kayalığın üstüne bir karakol kurdurduğu bilinir. 12. yüzyılda Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos aynı yerde yaptırdığı kule ile Sarayburnu’ndaki başka bir kule arasına zincir gerdirerek Boğaz’ı kapattı. II. Mehmed (Fatih) kenti aldıktan sonra buraya bir nöbetçi birliği yerleştirdi. 1509′daki dep*remde yıkılan kulenin yerine yapılan ve fener olarak kullanılan ahşap kule 1721′de çıkan yangından büyük zarar gördü. 1763′te kagir olarak yeniden yapıldı. 1829′da ka*rantina istasyonu olarak kullanılmaya baş*layan kule. 1832″de baştan aşağı onarıl*dı. 1857′de Fenerler İdaresi’ne geçti. 1945′te Liman Müdürlüğü tarafından bir kez daha onarıldı. Uzun süre askeri amaçla kullanıldıktan sonra boşaltıldı. 1992′de Üs*küdar Belediyesi burayı kültürel amaçlarla kullanmak üzere onarmayı tasarlıyordu.

+ Yorum Gönder


kız kulesi hakkında bilgi,  kız kulesi