+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kırım Hanlığı Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kırım Hanlığı Hakkında Kısa Bilgi
  Kırım Hanlığı Hakkında Kısa Bilgi..


  Altın Orda devletinin yıkılmasından sonra Kırım da kurulmuş ve burada Hüküm sürmüş Kırım Tatar ülkesidir. Altın Orda nın yerine kurulmuş olan dört Devletten en fazla hüküm süren Kırım Hanlığıdır. Osmanlı Devleti ele geçirince onun hükmü altında yaşamış ancak Küçük Kaynarca Antlaşmasından sonra bağımsız kalmıştır.

  Kırım ve civarı, Batu Han’ın kardeşi Togay-Timur neslinden gelen beylerin idaresinde idi. Timur’un Altın-Orda’yı parçalamasıyla Togay-Timur neslinden Hacı Giray Han, adına para bastırarak(1441) hanlığı kurmuş ve Bahçesaray’ı başkent yapmıştır. Hacı-Giray Han’ın 25 yıllık hâkimiyetinin ardından ölümüyle, oğulları arasında taht kavgaları başlamış ve Nur Devlet ile Mengli Giray fetret devrinde birbirleriyle mücadele etmişlerdir.

  Kırım ileri gelenleri bu mücadeleyi önlemek için Osmanlılardan yardım isteyince, Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı Kırım’a göndermiş, Kefe ile Azak, Ceneviz ve Venediklerden kurtarılmıştır.(1475) Mengli Giray 1478 yılında hanlığa getirilerek Kırım Hanlığı Osmanlı himayesine alınmıştır. 300 yıl süren bu beraberlik, 1783′de Kırım’ın Ruslar tarafından ilhak edilmesiyle son bulmuştur. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Timur’ un Altın-Orda’yı parçalamasıyla Togay-Timur neslinden Hacı Giray Han, adına para bastırarak(1441) hanlığı kurmuş ve Bahçesaray’ ı başkent yapmıştır.1475) Mengli Giray 1478 yılında hanlığa getirilerek Kırım Hanlığı Osmanlı himayesine alınmıştır.
+ Yorum Gönder


kırım hanlığı hakkında kısa bilgi,  kırım hanlığı kısa bilgi,  kırım hanlığı kısa ozet,  kırım hanlığı özet