+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 4. murata ıslahatlarla ilgili rapor hazırlayan kişi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  4. murata ıslahatlarla ilgili rapor hazırlayan kişi
  4. murata ıslahatlarla ilgili rapor hazırlayan kişi


  4. murata.jpg


  II. Osman : Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşünmüştür. Sarayı halka açmaya çalışmıştır. Sosyal alanda ıslahat yapan ilk padişahtır.

  IV. Murat : İstanbul ve Celali İsyanlarını bastırmış, devlet üzerindeki kadınlar ve saray ağaları saltanatına son vermiştir. Şiddet ve korku politikasıyla nizamı sağlamış, içki, tütün ve gece sokağa çıkma yasağı getirerek ahlaki alanda ıslahatlar yapmıştır. Koçi Bey’e raporlar hazırlatarak köklü ıslahatlar gerçekleştirmeyi düşünmüşse de ömrü yetmemiştir.

  * Devlet adamları :

  Kuyucu Murat Paşa : Celali İsyanlarını şiddetle bastırmıştır. I. Ahmet dönemi vezirlerindendir.

  Tarhuncu Ahmet Paşa : Osmanlı’da ilk defa resmi devlet bütçesini hazırlayarak, saray masraflarını kısma yoluna gitmiş, bunu hayatıyla ödemiştir. IV. Mehmet dönemi veziridir.

  prülü Mehmet Paşa : Şartlı olarak başa geçmiş, baskı ve şiddet yoluyla isyanları bastırmıştır.

  prülü Fazıl Ahmet Paşa : Kısa bir dönemde olsa devlete eski günlerini yaşatmış, ordu, donanma ve maliyede düzenlemeler yapmıştır.

  * Fikir Adamları :

  Koçi Bey : Büyük bir fikir ve bilim adamıdır. Duraklama ve gerilemenin sebeplerini, bunun önlem ve çarelerini iki rapor halinde hazırlayarak IV. Murat’a sunmuştur.

  17. YÜZYIL ISLAHATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

  - Avrupa örnek alınmamıştır.
  - Yüzeyseldir, baskı ve şiddete dayanır.
  - Devlet politikası haline gelmemiş, gelişme imkanı bulamamışlardır.
  - Yeniçeri, ulema ve halkın tepkisiyle karşılaşmıştır.
  - Genel olarak başarılı olamamıştır.
  - Yönetim, hukuk ve teknik alanlarda ıslahat yapılmamıştır.
  - Duraklamaya çözüm olmamışlardır. 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Celali İsyanlarını şiddetle bastırmıştır. İstanbul ve Celali İsyanlarını bastırmış, devlet üzerindeki kadınlar ve saray ağaları saltanatına son vermiştir. Şiddet ve korku politikasıyla nizamı sağlamış, içki, tütün ve gece sokağa çıkma yasağı getirerek ahlaki alanda ıslahatlar yapmıştır.
+ Yorum Gönder


4.murata raporlar hazırlayan devlet adamlarından birisi,  4.murata raporlar hazırlayan devlet adamlarından biri,  4.murata rapor hazırlayan devlet adamlarından biri,  IV. murata raporlar hazırlayan devlet adamlarından biri,  ıv murata raporlar hazırlayan devlet adamlarından biri,  4 murata raporlar hazırlayan devlet adamlarından birisi