+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasının yararları neler olabilir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasının yararları neler olabilir?
  Kırım’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanmasının yararları neler olabilir?

  •Karadeniz bir Türk gölü haline geldi
  •İpek yolu’nun karadeniz in kuzeyine giden kolu denetim altına alındı
  •Kırım ın alınmasıyla Lehistan üzerine doğudan yapılacak seferlerde üs kazanıldı 2. Ziyaretçi

  peki kırım kimin zamanında osmanlı devletine bağlandı ???
 3. Fatma
  Administrator
  peki kırım kimin zamanında osmanlı devletine bağlandı ???
  13. ve 14. yüzyıllarda Rusya'nın içlerine ve Kıpçak Bozkırı (Deşt-i Kıpçak)'na ilerleyen Tatar kabileleri, göçebe yaşamlarını bırakarak Kırım'a yerleşiyordu. Altın Orda'nın yıkılmasından sonra bu bölgede başlayan hakimiyet kurma yarışı Cengiz Han'ın oğullarından Cuci'nin küçük oğlu Toka Temür soyundan gelen ve Tatarları yöneten Hacı Giray tarafından kazanıldı.
+ Yorum Gönder


kırımın osmanlı devletine bağlanmasının yararları neler olabilir,  kırımın osmanlı devletine bağlanmasının yararları nelerdir