+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Fatih sultan mehmetin özdeyişleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Fatih sultan mehmetin özdeyişleri
  Fatih sultan mehmetin özdeyişleri

  Fatih sultan mehmetin.jpg

  •Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim.

  •Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz.

  •Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.

  •Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

  •Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.

  •Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.

  •İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım.

  •Allah bu milleti elli yıldan fazla rahata koymasın, alıştırmasın.

  •Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir.

  •Düşmanı tanımak, tehlikeyi bertaraf etmek demektir.

  •İstanbul'u niçin fethettiklerini sorduklarında önce o benim gönlümü fethettiği için

  •Hekimler niçin bana kıydınız. Son Sözleri.

  •Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim!

  •Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz.

  •Eğer kanım ile yükselecekse Hz.Muhammed'in dini; durmayın kılıçlar doğrayın beni.

  •Evet, padişah benim. Ancak siz yine de çiçekleri ona veriniz. Çünkü kendisi benim hocamdır.

  •Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. Eğer Şeyhim
  İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim.

  •Eğer padişah siz iseniz, devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok,
  eğer padişah ben isem, işte size emrediyorum, geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz.

  •Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık.

  •Ben ki İstanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ma’lümu’l-hudud olan 136 bab dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyle ki.

  •Bu gayr-i menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim.

  •Bunlar ki, ellerinde bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu
  sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki yevmiye yirmişer akçe alsınlar; Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehl-i erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.

  •İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir 2. Acil

  Fatih sultan mehmetin özdeyişleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


fatih sultan mehmet özdeyişi,  fatih sultan mehmet özdeyişleri