+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda ilk osmanlı bankası kim zamanında kuruldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  ilk osmanlı bankası kim zamanında kuruldu
  ilk osmanlı bankası kim zamanında kuruldu  Istanbul Bankası (Banque de Constantinople) 1847'de kurulmuştur. Bu bankanın sermayesi bulun*muyordu. Amacı o devirde dış ödeme sıkışıklığını gidermek için Osmanlı tüccarlarının emrine Londra ve Paris üzerine çekilmiş poliçeler sağlamaktı. Bu bankanın kurucuları o devirde Avrupa piyasalarında itibarı olan J. Alleon ile Teodor Baltazzi gibi Galata Bankerleri idi. Bu sayede hükümet ile bankanın yaptığı anlaşmaya göre ilk olarak 450.000 Frank, yani 2 milyon kuruş değerinde poliçe, ithalatçı tüccarların emrine verilmiş ve bu sayede kambiyo kuru 1 İngiliz lirası 110 kuruş olarak uzun müddet tutulabilmiştir. Fakat bu bankanın başarılı olduğu bu operasyon devam edememiştir. Bunun iki sebebi olduğu söylenebilir. Birincisi, 1848 yılında Fransa' da patlak veren ihtilal ve ikincisi Osmanlı hükümetinin kağıt para ihracıdır. Nitekim hükümet, bankanın bu poliçe işin*den yaptığı zararı kaime, yani kağıt para ile ödeyince banka da bu kaimeler üzerinde spekülasyona giriş*miştir. Nihayet hükümetin kağıt para ihraç politikası devamlı bir işlem haline gelince banka bu riski pay*laşmak gücünde olmadığından 1852'de faaliyetini tatil etmiştir.

  1852'de kapanan Istanbul Bankası'nın adını kul*lanmak suretiyle 10 Nisan 1872'de 1 milyon sterlin sermayeli bir banka kurulmuştur. O devrin meşhur bankerlerinden olan Antuan Vlasto, Andre Singros, Jorj Koronio, Etien Skulidi'nin iştirakleri ile kurulan bu banka, daha sonra Abdülhamit II devrinde meş*hur Galata Bankerlerinden Zarifi 'nin yönetimine geçmiş ve 1894 yılında "Osmanlı Kambiyo ve Menkul Değerler A.Ş." tarafından satın alınarak faaliyetine son verilmiştir. 2. Acil

  ilk osmanlı bankası kim zamanında kuruldu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ilk osmanlı bankasını kim kurdu,  ilk bankayı kim kurdu,  osmanlı bankasını kim kurdu,  ilk osmanlı bankası kim zamanında,  ilk osmanlı bankası,  ilk osmanlı bankası hangi padişah zamanında kuruldu