+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda ahilik teşkilatının yıkılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  ahilik teşkilatının yıkılışı
  ahilik teşkilatının yıkılışı

  ahilik111111.jpg

  Osmanlı Devletinin bünyesinde, bu hizmetleri hakkıyla yapmış, sanat ve ticaret hayatını Osmanlının maddi ve manevi yapısına göre düzenlemiş olan Ahilik Teşkilatı, diğer kıymetli müesseseler gibi, bilhassa İngilizlerin desteklediği Mustafa Reşit Paşa'nın hazırladığı Tanzimat Fermanı’ndan sonra, büyük bir sarsıntı geçirmiş ve eski işlevini kaybetmiştir.

  600 yüzyıl boyunca Anadolu’da uygulanan Ahilik, III. Ahmet dönemine dek devam etmiştir. Ahiler birliği mensuplarına tezgah başında sanat, zaviyelerde edep öğretmenin, Müslümanlara özgü olarak yürütülmesi geleneği XVII. yüzyıla kadar sürmüş, fakat Osmanlı Devleti’nin Gayr-ı Müslimler üzerindeki egemenlik alanı büyüyüp genişledikçe, sanatkarlar çoğalıp dalları arttıkça, Müslüman ve Gayr-ı Müslim ayırımı daha fazla sürdürülmemiş, Gayr-ı Müslim tebaanın artmasıyla doğru orantılı olarak çeşitli dinlerdeki kişiler arasında ortak çalışma zorunluluğu doğmuştur. Böylece, din ayırımı gözetilmeden kurulan, eski niteliğinden fazla bir şey kaybetmeyen yeni bir organizasyona gidilmiştir. 1727 yılında kurulan bu teşkilata ‘’Gedik’’ denilmiştir. Gedik sözcüğü Türkçe’dir. Tekel ve imtiyaz anlamına gelir ki, sahiplerinin işleyeceği işi, işi başkalarının yapamaması ve satacağı şeyi başkalarının satamaması şartıyla, hükümet tarafından verilen senedin içindeki hükümlerin kullanılması ve yürütülmesidir. 2. Acil

  ahilik teşkilatının yıkılışı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ahilik teşkilatı,  ahi teşkilatı,  ahilik teşkilatı nedir,  ahilik teşkilatının yıkılışı,  ahi teşkilatı nedir,  osmanlıda ahilik teşkilatı