+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Özgürlük heykelini kim hediye etti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Özgürlük heykelini kim hediye etti
  Özgürlük heykelini kim hediye etti

  Özgürlük heykelini kim hediye etti2.jpg
  Özgürlük Anıtını Osmanlı Yaptırmış;..!
  Anıtı'n parasını da Sultan Abdülaziz vermiştir

  Tüm dünyanın Amerika'ya ait olduğunu zannettiği Özgürlük Anıtı'nın
  aslında Osmanlı'nın parasıyla ve emriyle yapıldığını biliyor muydunuz?
  Mısır'ın Port Said Limanı'na dikilmek üzere
  Fransız Heykeltraş Bartholdi'ye sipariş edilen anıtın bedeli
  Sultan Abdülaziz Han tarafından peşin ödenmişti.
  Hem de 'elinde doğudan yükselen ışığı simgeleyen meşale ve Osmanlı Sultanı'nı simgeleyen
  yedi sivri uçlu tacı olsun" denilerek…

  MAHMUT SAMİ ŞİMŞEK
  30 Kasım 1854. Sultan Abdülmecid dönemi. Mısır, Osmanlının bir eyaleti.
  İçişlerinde bağımsız, dışişlerinde Osmanlı sultanına bağlı. Mısır Valisi Said Paşa,
  dünyanın en büyük kanallarından biri olan Kızıldeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan
  Süveyş Kanalı projesini hazırlatıp onaylaması için Sultan Abdülmecid'e sunuyor.
  Said Paşa, tasdik gecikince projenin gerçekleşmesi için gerekli şirketin kurulmasını emrediyor.
  Projeyi onaylamadan vefat eden Abdülmecid Han'ın yerine geçen Sultan Abdülaziz ise
  denizciliğe önem verdiği için zaten başlamış olan proje için gerekli onayı ve parayı
  hemen veriyor. İşte o proje içinde bir de heykel bulunuyor.
  Doğunun, medeniyet ışığından batıyı da faydalandırdığını anlatmak üzere,
  elindeki meşaleyle yüzünü batıya dönecek bir heykel.
  O heykel yapılıyor ama konulduğu yer Mısır olmuyor.
  Evet tahmin ettiğiniz gibi ama önce hikayenin başına dönelim.


  KANALA İNGİLİZ ENGELİ
  Said Paşa'nın hazırladığı Süveş Kanalı Projesi'nin arkasında Fransa,
  önünde de -bir engel olarak- İngiltere duruyordu.
  Zira Akdeniz ve Hindistan'daki İngiliz hâkimiyetini sona erdirebilecek bu kanal,
  Osmanlının malî gücünün yanında denizlerdeki gücünün de artmasına sebep olacaktı.
  Bu yüzden İngiltere, Sultan Abdülmecid Han'ı, projeyi reddetmesi için
  sürekli baskı altında tutuyordu. Said Paşa, bu sebeple Sultan Abdülmecid'in tasdikini beklemedi.
  30 Kasım'da Fransız mühendise gereken izni verdi.
  Fransız sermayesiyle kurulan şirketin hisse senetlerinin tamamı satılınca
  İngiltere, Osmanlıya baskılarını daha da artırdı.
  Sultan Abdülmecid ise Said Paşa'nın projesini yıllarca bekletti.
  Sultan, projenin kendisinne gelişinden yedi sene sonunda
  Ihlamur Kasrı'nda veremden vefat ettiğinde proje hala onay bekliyordu.
  Ancak onaylanmasa da ağır aksak ilerlemeye devam ediyordu.
  İki sene sonra Said Paşa da anîden vefat etti.
  Yerine geçen İsmail Paşa ise İngiliz taraftarıydı.
  Fakat bu kanalın Mısır için hayatî önemini fark etmekte gecikmedi ve işe dört elle sarıldı.


  Sultan Abdülmecid'in vefatıyla Osmanlı tahtına geçen
  Sultan Abdülaziz Han'a da İngiliz baskıları devam etti.
  Ama İngilizlerin unuttuğu bir şey vardı ve Abdülaziz Han donanma ve denizciliğe çok önem veriyordu.
  Sultan, 19 Mart 1866'da yayınladığı fermanla kanala izin vererek projeyi tasdik etti.
  Bununla da kalmayıp, Mısır'ın kanal için yaptığı dış borçları devlet garantisi altına alarak,
  kanal şirketi www.alasayvan.net hisselerine de bizzat kendisi oldukça yüklü paralar yatırdı.
  Said Paşa ile kanalın mühendisi Ferdinand de Lesseps arasında
  1854'te yapılan anlaşma maddelerinde, bir de heykel projesi vardı.
  Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açılan sahillerinde bulunan
  Port Said şehri limanına dikilecek olan dev bir kadın heykeli.
  Bu heykel, hem Osmanlıyı hem Mısırı temsil edecekti.
  Bu yüzden Mısır'ı temsîlen firavunlar dönemi kıyafetlerini giymiş kadın heykelinin başında,
  7 iklimin padişahı olan Osmanlı Sultanını temsîlen 7 kıta ve
  7 denizi simgeleyen www.alasayvan.net 7 sivri uçlu bir taç olacaktı.
  Elinde de bir meşale tutacaktı.
  Sultan Abdülaziz Han, heykelin yüzünün batıya dönük olmasını istedi.
  Zira elindeki ışığı doğudan batıya götürdüğünü,
  ışığın, medeniyetin, uygarlığın, doğudan yükselip batıyı aydınlattığını simgelemesini istiyordu
  padişah. Heykelin parası da bizzat Sultan Aziz Han tarafından ödendi.

  Sipariş, Fransa'nın meşhur heykeltıraşlarından Frederic Auguste Bartholdi'ye verildi.
  Frederic Bartholdi, Fransa'daki atölyesinde çalışmalara başladı.
  Heykelin bakır ve çelikten oluşan iskeletini ve mühendislikle alâkalı kısımlarını,
  Paris'teki kendi adıyla anılan kuleyi yapan Gustave Eiffel ile birlikte tamamladı.

  Heykele Singer dikiş makinelerinin kurucusu Isaac Singer'in dul eşi
  Isabelle Eugenie www.alasayvan.net Boyer modellik yaptı.

  HEYKEL DEPODA KALDI
  Said Paşa'nın ölümünden sonra yerine vali olan İsmail Paşa, bu heykelin
  Müslüman Mısır halkı arasında hoşnutsuzluğa sebebiyet vereceğini söyleyerek
  mühendis Ferdinand de Lesseps'e, heykelin Mısır'a getirilmemesi talimatını verdi.
  Mühendisin, İsmail Paşa'yı ikna çalışmaları fayda vermedi.
  Nihâyet Kasım 1854'te yapımına başlanılan Süveyş Kanalı'nın Kasım 1869'da açılışı yapıldı.
  Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce insanın katılımıyla
  oldukça görkemli fakat heykelsiz bir açılış oldu.
  Çünkü heykel Fransa'da kaldı. Bartholdi'nin bu muhteşem eseri,
  Fransa'daki bir depoda yapayalnız, akıbetini beklemeye başladı.

  "Asyanın ışığı" anıtı
  O yıllar, Amerika ile Fransa'nın dostluk yıllarıydı. Karşılıklı hediyeleşmeler sırasında
  Paris'te kurulan Fransız-Amerikan dostluk grubunun başkanı Edouard Rene Lefebvre de
  Laboulaye'den, Fransız hükümetine bir teklif geldi:
  Amerika'ya www.alasayvan.net devasa bir heykel hediye edilsin! İkna edilen Fransız hükümeti,
  bu heykel için Frederic Bartholdi'yi görevlendirdi.
  Bartholdi'nin eseri zaten hazırdı. Fransa Hükümetinin istediği heykel, elindeki meşaleye kadar
  Mısır için hazırlanan heykele benzerlik arzediyordu.
  Fransa hükümetinden gelen talimata göre heykel, sol elinde "hukuku temsîlen bir kitap" tutacak,
  sağ elinde de, "Dünyayı aydınlatan özgürlüğün sembolü bir meşale" olacaktı.
  Yani neredeyse Fransa tarafından istenen heykel,
  Abdülaziz Han için hazırlanan heykelin aynısıydı.
  Sadece küçük bir iki değişikliğe ihtiyaç vardı.
  Bartholdi, heykelin yüzünü tamamen değiştirdi ve annesi Charlotte'nin yüzünü işledi.
  Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle
  Amerika'ya 10 yıl gecikmeyle hediye edildi.
  Heykeltraş, heykeli 350 parçaya bölerek, İsere adındaki bir Fransız gemisiyle
  Amerika'ya taşıdı. Newyork limanındaki adalardan birine,
  daha önce görmeye geldiği Özgürlük Adası'na, kaidesini Richard Morris Hunt'un hazırladığı yere,
  4 ay içinde monte etti. Ve 28 Ekim 1886 da açılışını bizzat kendisi yaptı.
  Heykelin sol elindeki kitap üzerinde Bağımsızlık Bildirgesi'nin ve
  Amerika'nın kuruluşunun tarihi 4 Temmuz 1776 yazıyor.
  Heykel 1886 dan beri de Amerika'nın Newyork adalarından birinde bulunuyor.
  Ve yüzü Sultan Abdülaziz Han'ın isteğinin tam aksine doğuya bakıyor.
  Lâkin güneş ışığı hâlâ doğudan yükseliyor ve her sabah Özgürlük Heykeli'nin yüzünde parlıyor 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Özgürlük heykeli ilk olarak Osmanlı devleti zamanında yapmıştır. Heykelin elinde doğudan yükselen ışığı simgeleyen meşale ve Osmanlı Sultanı' nı simgeleyen yedi sivri uçlu taç yapılmasını Sultan Abdülaziz istemiştir.
+ Yorum Gönder


özgürlük heykeli,  yhs-ddc_bd