+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıdan türkiyeye kalan borcu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlıdan türkiyeye kalan borcu
  osmanlıdan türkiyeye kalan borcu


  osmanlıdan türkiyeye kalan borC.jpg

  Türkiye yıllarca Osmanlı'nın borcunu ödedi. Peki Osmanlı'dan
  Cumhuriyet'e ne kadar para kaldığını merak ettiniz mi?

  Türkiye yıllarca Osmanlı'nın borcunu ödedi. Peki Osmanlı'dan
  Türkiye Cumhuriyet'e ne kadar para kaldığını merak ettiniz mi? Zaman
  gazetesinin Pazar ekinden Mustafa Armağan bu ilginç sorunun peşine
  düştü. İşte Armağan'ın o makalesi:
  Atatürk Türkiye’sinin Hitler Almanya’sına ekonomik
  bağımlılığı
  Geçtiğim yollara dikenler bıraktığım için özür dileyecek
  değilim. Tarih yeniden yazılmayı bu denli arzuluyorsa yapılacak tek
  şey, yazanın yapana ve yapılana sadık kalmasıdır.
  Ord. Prof. Enver Ziya Karal gibi bir üstadın bile açıkça itiraf
  ettiği gibi, inkılap tarihlerimizi yazanlar onu kendi arzu ve
  duygularına uydurmuşlarsa biz
  www.alasayvan.net ne yapalım? Belki yol kenarlarına
  bıraktığımız dikenlere takılan yünlerden yeni bir palto yapmayı becerir
  birileri. Mesajımız, gelecekteki süngü zekâlı tarihçilere.
  Ümidimiz onlarda…
  Geçen haftaki yazımda Osmanlı borçlarının 1933 yılından
  itibaren ödenmeye başlandığını yazmıştım hatırlarsanız. İşte bu
  süngü zekâlı kardeşlerimizden birisi üşenmeyip kitaba bakmış ve
  aslında ilk borç taksidini
  www.alasayvan.net 1929’da ödediğimizi bulmuş. Soruyor
  haklı olarak: Hangisine inanacağım?
  Burada belirtilmesi gereken üç nokta var:
  1. 1929’da ödediğimiz borcun kendisi değil, yalnız faiziydi.
  2. Bu ilk ödememizle birlikte ekonomi iflas sinyalleri vermiş ve
  alacaklılara gerisini getiremeyeceğimizi ilan etmiştik. İşte bundan
  sonra ödemelere ara verilmiş, görüşmeler 1932’de sonuçlanmış ve
  asıl borcun ilk düzenli ödemesine 1933’ten itibaren
  başlamıştık. Oradaki kastım, 1954 yılına kadar devam edecek olan bu ilk
  düzenli ödemeydi.
  3. Ödediğimiz Osmanlı borçlarının tutarı, TL bazında yaklaşık
  150 milyon liradır. Peki hiç
  www.alasayvan.net merak ettiniz mi Osmanlı’dan
  Cumhuriyet’e kalan nakit para tutarının ne kadar olduğunu? Tamı tamına
  161 milyon TL kâğıt para (bozuklar hariç). Yani Osmanlı
  hazinesinden 161 milyon TL’yi cebinize koyarken bu para nereden geliyor diye
  sormuyorsunuz da, borcunuz çıkınca niye mızıklanıyorsunuz? Bir miras
  olayında alacak ve borç gayet tabii bir durum değil mi?
  Her neyse. Bu borçlar
  www.alasayvan.netmeselesi epey su götürür. Ancak belirtilmesi
  gereken bir başka nokta da, bu borç ertelemesiyle birlikte
  Türkiye’nin dış kredi itibarının dibe vurmuş olmasıdır. Hatta
  1920’lerde İngiliz hükümeti Türkiye’nin İngiltere’de tahvil
  satmasını yasaklamıştır. Son çare olarak ABD’ye başvurulmuşsa da,
  Avrupalı tahvil alacaklıları Türk isteğinin geri çevrilmesi için
  Washington’a kredi vermemesi için baskı yapmışlardır.
  Şimdi gelelim asıl konumuza.
  1930-1934 arasındaki dönemde Türkiye için 1929 dünya ekonomik
  buhranının da misillemesiyle
  www.alasayvan.net ağır bir ekonomik darboğaz oluştuğunu
  söylüyor uzmanlar. Hani bazıları o zamanlar Türkiye’nin parası
  yabancı paralar karşısında değerliydi diyorlar ya, Gülten
  Kazgan’dan Yahya Sezai Tezel’e kadar Osmanlı iktisat tarihi uzmanları
  bunun ekonomi üzerindeki felç edici etkisini gündeme getiriyorlar.
  1930-1934 döneminde TL’nin aşırı değerlenmesi ile Türkiye’nin
  ihracat yaptığı tarım ürünlerinin fiyatlarının dış piyasada
  düşmesi sonucunda özellikle Ege Bölgesi’ndeki ihracatçılar iflas
  etti, mal üreticinin elinde kaldı. Türkiye reel gelir kaybına
  uğradı. İlk defa TL bu dönemde dolara bağlandı. Enflasyon yoktu belki
  ama bu defa deflasyon-depresyon süreci doğdu.
  Bir çıkış yolu olarak önce Fransa’yla başlayan bir tür
  anlaşmalı takas olan “kliring” ticareti denendi. İşte bu takas
  ticareti, yazımızın konusunu oluşturan Hitler rejimiyle Türkiye
  Cumhuriyeti’ni 1934-1939 yıllarında birbirine sıkı sıkıya bağlayacak ve
  Yahya Sezai Tezel’in ifadesiyle söyleyecek olursak, Türkiye
  tarihinin (Osmanlı da dahil) başka dönemlerinde görülmemiş derecede bir
  emperyalist dış güce ekonomik olarak bağımlı olmasını
  getirecektir.
  Nasıl? Atatürk döneminde Türkiye dışa bağımlı mıymış? Hem
  de Nazi Almanya’sına öyle mi? Şu Hitler’in rejimine hem de?
  Siz bu soruların kabuğunu kaşıyadurun, ben hocanın “Cumhuriyet
  Döneminin İktisadi Tarihi” (Tarih Vakfı Yay., 1994) adlı
  kitabının kapağını aralıyor ve başlıyorum özetlemeye:
  Tezel’e göre Türkiye’nin 1934’e kadar süren bu olumsuz
  ekonomik tablosunun olumluya dönmesinde Hitler Almanya’sıyla kurduğu
  yakın ekonomik işbirliğinin önemli bir payı bulunmaktadır. Kendi
  deyişiyle,
  “Türkiye’nin dış ticaretindeki genişleme, Nazi
  Almanyası’nın uluslararası düzeyde iktisadî güç kazanmasıyla ilişkilidir.
  Almanya’nın Balkanlar ve Ortadoğu’da güttüğü ticarî genişleme
  politikası nedeniyledir ki, Türkiye, Büyük Buhran’ın
  sıkıntılarını yaşayan liberal metropollerin Türk ihraç mallarına
  talebinin zayıfladığı bir dönemde, ihracat hacmini artırabilmiştir.”
  Yeterince çarpıcı. Devam edelim biraz daha.
  Almanya 1930’ların sonuna doğru Türkiye’nin ticaretinin aşağı
  yukarı yarısını kendine kanalize etmeyi başardı. Böylece
  Almanya’nın ihracatımızın cari değerindeki payı 1929’da yüzde 15
  iken 1934’te yüzde 39’a, 1935-1938 ortalamasında ise yüzde 44’e
  çıktı. Almanya’nın ithalatımızın cari değerindeki payı ise
  1932’de yüzde 25 iken, 1934’te yüzde 36’yı, 1935-1938
  ortalaması ise yüzde 46’yı buldu. Hatta bu dönemde Türkiye Almanya’dan
  yalnız silah almakla kalmamış, askerî örgütlenmesinde de
  Üçüncü Reich’a bağımlı hale gelmiştir.
  Bunun sebebi ise Türk ihraç ürünlerine yüz vermeyen diğer
  ülkelerin aksine Almanya’nın ihraç mallarımıza yüksek fiyatlar
  ödemekte ve kliring hesabında açık vererek Türkiye’yi Almanya’dan
  daha fazla ithalat yapmaya zorlamakta olmasıdır.
  Böylece ihracat ve ithalatımızın neredeyse yarısını kendisine
  bağlamayı başaran Almanya’nın Türkiye’yi nereye sürüklemekte
  olduğu ancak 1937’de fark edilmiş ve yönetimde bir panik havası
  baş göstermiştir. Aynı şekilde İngiltere de Türkiye’nin faşizme
  kaymasıyla Ortadoğu dengelerinin aleyhine döneceği paniğine
  kapılmış ve Türkiye’ye baskı yapmaya başlamıştır. Bunun üzerine
  1936 ve 1938 yıllarında yapılan anlaşmalarla İngiltere’den 118
  milyon TL borç alınmışsa da, İkinci Dünya Savaşı patladığında
  Türkiye’nin dış ticaretinin Almanya’ya bağımlılığı hâlâ
  sürmekteydi. Öyle ki, 1939’da bu bağımlılık muazzam boyutlara
  tırmanmış bulunuyordu: İthalatta yüzde 51, ihracatta yüzde 37.
  Hatta “The Economist” dergisinin 5 Ağustos 1939 tarihli
  sayısında yayınlanan bir hesaba göre, Almanya, Türkiye’yi kendisine
  siyasî olarak bağlamak için zarar etmeyi bile göze almış ve bizden
  yüksek fiyatla mal alıp ucuz fiyatla mal satmak suretiyle sadece 1938
  yılında tam 8 milyon TL tutarında bir mali yardımda bulunmuştur. Bu
  para, aynı yıl Osmanlı borçları için ödediğimiz miktarın tam
  iki katıdır!
 2. Acil

  Osmanlıdan türkiyeye kalan borcu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder