+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Ferhat paşa antlaşması kimin zamanında yapılmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ferhat paşa antlaşması kimin zamanında yapılmıştır
  Ferhat paşa antlaşması kimin zamanında yapılmıştır

  Ferhat paşa antlaşması kimin zamanında yapılmıştır.jpg

  Nasuh Paşa Antlaşması 20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevi hanedanın yönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.

  Antlaşmanın bazı şartları şunlardır:

  nasuh paşa antlaşmsıyla osmanlı ferhat paşa antlaşmasıyla aldıgı toprakları kaybetti.
  Safevîler her yıl Osmanlı Padişahı’na iki yüz yük ipek haraç vereceklerdir.
  Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında Amasya Barış Antlaşması (1555) ile belirlenen sınırlar geçerli olacaktır.
  Osmanlı egemenliği altındaki yerler Osmanlılar’da kalacaktır.
  Şehrizor eyaletini istila eden Hilev Han’a ve Seyyid Mübarek’e Safeviler tarafından yardım edilmeyecek
  Şemhal ve Dağıstan üzerinde Osmanlı egemenliği devam edecek.
  Osmanlıların, Ruslara karşı yapacakları her hangi bir seferde Safeviler, Osmanlılara yardım edecekler, engel olmayacaklardır.
  İranlı Hacılar, Bağdat ve Basra yoluyla değil Halep-Şam üzerinden hacca gidip geleceklerdir.
  Kanuni Sultan Süleyman zamanında belirlenen sınırlar çerçevesinde, Osmanlı-Safevi sınırlarını belirlemek için Osmanlı tarafını Bağdat Beylerbeyi Mahmut Paşa ve Van Beylerbeyi Mehmet Paşa temsil edecekler.
  Nasuh Paşa Antlaşması 3 yıl kadar yürürlükte kaldıktan sonra Osmanlılarla Safevilerin arası tekrar bozuldu. Şah I. Abbas antlaşma gereği olarak gönderilmesi gereken 2 yüz yük ipeği göndermekte direndi. Yapılan savaşlar ve sürtüşmeler sonucu ancak 1618 yılındaki Serav Antlaşmasıyla barış tekrar sağlandı
 2. Acil

  Ferhat paşa antlaşması kimin zamanında yapılmıştır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder