+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı'nın en geniş sınırlı haritası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı'nın en geniş sınırlı haritası
  Osmanlı'nın en geniş sınırlı haritası

  Osmanlı'nın en geniş sınırlı haritası.gif


  Şöyle derin bir nefes almaya dahi bırakmadı beni. "Abdülhamid'in
  Kurtlarla Dansı" geçen hafta çıktı ama Sultan hakkında birçok yeni bilgi
  hafızamın sahillerine vurmaya devam ediyor. İşte bunlardan biri daha:
  Abdülhamid, son günlerde sınırda PKK operasyonuyla yeniden gündeme giren
  İran'a karşı bir sınır ötesi operasyona girişmiş ve askerlerimize
  Doğu'ya doğru yürüyüş emrini vermişti. Konu hakkında önemli bir makale
  yazmış olan Sinan Kuneralp bunu, Almanların meşhur Doğu Yürüyüşü'ne
  (Drang Nach Osten) benzetir.
  İran sınırında bir hesabımız yarım kalmıştı. 1736'da Nadir Şah'la
  imzalamak zorunda kaldığımız antlaşma olsun, 1823 Erzurum Antlaşması
  olsun göstermiştir ki, Kasr-ı Şirin antlaşmasından ileri gidilemiyordu.
  Bu defa 1837'de bir savaşın eşiğine geldik İran'la. Ancak Rusya ve
  İngiltere'nin devreye girmesiyle önlenebilen bu sınır anlaşmazlığının
  giderilmesi işi, bir komisyona havale edilmiş ve 1847'de Muhammere'den
  Ağrı Dağı'na kadar 1,125 km uzunluğundaki Osmanlı-İran sınırı üzerinde
  mutabakat sağlanmıştı. Rusya ve İngiltere de antlaşmaya kefil
  olmuşlardı.
  Tarihlerle başı hoş olmayanların yüzlerini ekşittiklerini görür gibi
  oluyorum. Lakin pat diye Abdülhamid'e geçmek de yemeğin ortasında
  sofraya oturmak gibi gelir bana. Bilin ki, bunları, çorbayı kaçırmanıza
  gönlüm elvermediğinden anlatıyorum.
  Velhasıl, istemeye istemeye razı olmuşuz İran sınırının çizilmesine ama
  Osmanlı'nın içinde bir Azerbaycan ateşi yanık kalmıştır. Tebriz'dir
  tüten, Urmiye'dir, Selmas'tır, Evsal'dır. Sonraki antlaşmalar da tatmin
  etmez devlet ricalini. Derken Derviş Paşa adlı bir subay, sınır
  ötesindeki topraklarımızı belirleyen bir harita çizer ki, işte Sultan
  Abdülhamid bu harita üzerinde incelikli bir ameliyata girişecektir.
  Birincisi stratejik, ikincisi de siyasî gerekçelerle toprak talebimizi
  gündeme getirmişiz. (Kemal Tahir'in "Yol Ayrımı" romanındaki sözleri
  geliyor aklıma: 'Vermeseler de isteyeceksin' diyor ve Cumhuriyet
  devrindeki kolayından toprak tasfiye tavrına ateş püskürüyordu yaşlı
  kahraman.) Çünkü ele geçirdiğimiz sınır şeridi, Rusların Doğu Anadolu ve
  Irak'a bir saldırı düzenlemesi halinde elverişli bir toplanma yeriydi.
  Siyasî açıdan ise İran'da olası bir parçalanma durumunda doğu
  sınırlarımızı güvence altına almayı hedefliyorduk. Tabii aynı zamanda
  İslam Birliği siyasetinin de gereğiydi.
  Nihayet Abdülhamid Han'ın beklediği fırsat 1904 yılında karşısına çıktı.
  Doğu Anadolu'da çalışan bir Amerikalı misyoner (adı, B. W. Labaree),
  hududu geçerek Türkiye'ye girmiş olan İran Kürtleri tarafından
  öldürülmüştü. 1905 yılında Yıldız Sarayı'nda düğmeye basıldığını ve
  Osmanlı kuvvetlerinin sınırı kontrol altına almak bahanesiyle 50 km
  kadar İran topraklarına girdiklerini görürüz. "Nevâhi-i Şarkiye", yani
  Doğu Bucakları ismini verdikleri bu beldeler, Osmanlılar tarafından öz
  toprakları kabul ediliyor ve kanıt olarak da Derviş Paşa'nın haritası
  gösteriliyordu.
  Tabii Abdülhamid, İttihatçılar gibi kafasından iş yapan biri değildi.
  Çeşitli kaynaklardan bilgi akıyordu önüne; bölge halkının Nasirüddin
  Şah'tan memnun olmadığını görüyor ve fırsatı değerlendirmek için kolları
  sıvıyordu. Kendisine, 'Gel de bizi bu Şah'ın elinden kurtar Sultanım'
  tarzında mektup yazanlar arasında bazı nüfuzlu mollalar, hatta belki
  şaşıracaksınız ama İran'ın Baş müçtehidi bile vardı: Abdülhamid'i İran'a
  davet ediyordu açık açık.
  İran hükümeti 1906'da sınırları yeniden çizmek için bir komisyon
  oluşturulmasını talep etti. Talep ededursunlar, biz boş durmuyor,
  içerilere doğru ilerliyorduk. Çünkü İran artık kaynar kazana dönmüş,
  Meşrutiyet ilan edilmiş ve askerin sınırları koruyacak mecali
  kalmamıştır. Biz 93 Harbi'nde Ruslarla vuruşurken topraklarımızı
  tırtıklamaya kalkan İran'dan intikam, böyle alınıyordu.
  Abdülhamid'in amacı, iki ülke sınırında bir "güvenlik kordonu"
  oluşturmaktı. Operasyon kendimizi iyice garanti altına alıncaya kadar
  devam etmeliydi. 1907'de Urmiye şehrinin kuşatılıp düşürüldüğünü
  görürüz. Aynı yıl içinde İngiltere ile Rusya anlaşıp İran'ı aralarında
  pay ediverince Sultan Abdülhamid'in birkaç yıl önce başlattığı sınır
  ötesi operasyonun kıymeti daha iyi anlaşılacaktı. O, olacakları adeta
  önceden sezmiş ve tedbirini ona göre almıştı. Böylece İran topraklarının
  paylaşımına seyirci kalmamış oluyor, yeni komşularımıza karşı da bir
  güvenlik kordonu oluşturmuş oluyorduk.
  Şimdi Irak için sık sık söylediğimiz "toprak bütünlüğü" o zaman İran
  için kullanmış olmamız size de bir şey hatırlatıyor mu? bilmiyorum. Ama
  bu talepte bulunabilmek için olacakları öngörmek ve tedbirini buna göre
  kararlı bir şekilde almak gerekiyordu. II. Abdülhamid bunu yapmış, hatta
  bir adım daha ileri giderek Azerbaycan'ın Osmanlı Devleti'nin bir
  parçası olduğunu savunmuştu. Evet, Abdülhamid'in tezi, Azerbaycan
  Osmanlı'nın koruması altına girmelidir, şeklindeydi. Bunun için de
  Şemdinlili Şeyh Ubeydullah'ın oğlu Sadık Bey'in Kürt kuvvetlerini dahi
  devreye sokmaktan çekinmemişti.
  Bu defa Türkiye'de Meşrutiyet ilan edilmek üzereydi ve Sultan, kurtlara
  karşı son operasyonlarını planlıyordu. Askerlerimiz, Azerbaycan'daki
  İran valisinin çevreyle irtibatını koparmış, etrafını kuşatmışlardı.
  Büyük devletler araya girince, kimbilir kaçıncı kere yeni bir sınır
  tespit komisyonu kurulmasına karar verildi. Said Nursi'nin uzun yıllar
  yanında kaldığı Bitlis Valisi Tahir Paşa da bu komisyonda görev alacak,
  Abdülhamid'in operasyonuna o da bir ucundan katılacaktı.
  Abdülhamid'in 1904'te düğmesine bastığı İran sınır ötesi operasyonu,
  ilginçtir, onun yaptıklarını bozmayı marifet bilen İttihatçılar
  tarafından da takip edilmiş, nitekim Enver Paşa, Kâzım (Karabekir) ve
  Nuri Paşaları Azerbaycan'ın fethine memur etmiştir.
  Son Türk askerinin Tebriz'den ayrıldığı tarih ise 18 Kasım 1918'dir.
  Yani Mondros Mütarekesi'nden 19 gün sonra
  Abdülhamid'in sınır ötesi operasyonu burada
 2. Acil

  Osmanlı'nın en geniş sınırlı haritası isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı haritası,  osmanli haritasi,  OSMANLI,  osmanlının en geniş sınırları,  osmanlı siyasi haritası,  osmanlı devletinin en geniş sınırları