+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı imparatorluğunun özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı imparatorluğunun özellikleri nelerdir
  Osmanlı imparatorluğunun özellikleri nelerdir

  Osmanlı imparatorluğunun özellikleri.jpg

  Batılı tarihçilere göre, İslam dünyasının bugün siyasi varlığı, kültür ve dinini muhafazası Osmanlı ve Selçuklu’nun eseridir. (Elbette, bu ihsanın sahibi Allahü tealadır.)
  Osmanlı ve Selçuklu’nun bu hizmeti olmasaydı İslamiyet dünyanın birkaç yerinde azınlık dini olurdu. (Her nimetin asıl sahibi Allahü tealadır.)
  Osmanlılar eski dünya denilen Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezi ve hakimi oldular. Arap, Mısır Medeniyeti, Kuzey Afrika, Fenikeliler, Yunan, Roma, Pers, Bizans, Girit ve diğer medeniyetlerin mirası üzerine oturdular. Ancak bunları dışlamadılar. Orta Asya’dan (Türkistan’dan) getirdiklerini kendi medeniyetleriyle kaynaştırdılar. Mirasçı oldukları medeniyetlerden faydalandılar. Bunu yaparken asla İslamiyetin dışına çıkmadılar. Osmanlı, Türk-İslam sentezi içinde kendisine özel bir şahsiyet ve asalet kaynağıdır.

  Osmanlı, toprakları üzerinde yaşayan farklı din, dil, kültür ve milletlere mensup olanları adalet, barış, refah, dayanışma, refah içinde yönetmeyi başardı. O tarihlerde aynı din ve kültüre sahip Avrupalılar birbirini yiyordu. Savaşsız gün ve yıl yok gibiydi.

  Ancak ne zaman kendi milli ve manevi değerlerini terk edip, batıyı taklid etmeye başladı o noktada tepetakla yuvarlandı. Uçurumdaki bu yuvarlanış devam etmektedir.
  Model arıyorsan Asr-ı Saadet’ten sonra Osmanlı’dır.
  Ankara Savaşı’nda Timur’un Ordusu’na yenilen Osmanlı bunalım geçirdi. Özbeöz Türk olan birçok beylik Osmanlı’ya ihanet ederken, Balkanlar’daki Hristiyanlar eski zulüm günlerine dönmemek için Osmanlı Devletine sadık kaldı. Ancak 19. Asır’da Avrupa’daki misyoner okullarında ve kiliselerde yetişen misyonerler Osmanlı’yı içter parçaladı.

  Süper güçlerin sır soruları

  Osmanlı devleti nasıl olup da gelmiş geçmiş bütün medeniyetler (Mısır-Fenike-Mezopotamya-İslam-Pers-Bizans-Eski Yunan-Girit, Roma,Orta Asya, Kafkasya, Balkan) coğrafyasına hakim olmayı başardı?

  Osmanlı medeniyetinin çeşitli kültür, din, mezhep ve milletlerle barış içinde asırlarca yaşamasının hikmeti nedir?
  Müslüman Türkler dünya tarihini şekillendiren bu kurucu iradeyi nereden aldı?

  Osmanlı’nın vârisi olan Türkler, bu kurucu iradeyi, dünyaya adalet ve huzur getirmek, İslamiyeti en güzel halleriyle yayma hasletlerini halen genlerinde taşıyorlar mı?
  Bir kere Osmanlı coğrafyasında Türkiye’nin güçlenmesini asla istemiyorlar.

  Müslüman Türkler, bu kurucu iradeyi yeniden fiiliyata geçirecek bir manevi kabiliyet geliştirirlerse, Batı’nın ve Çin’in başını çektiği dünya düzeni ile küreselleşmenin ardına sığınan G-7’nin sömürü çabaları büyük darbe alır.

  Osmanlı Devleti, XVII. Yüzyıl sonuna kadar bütün dünyaya ilaç satıyordu. İstanbul’da 700 doktor, 80 göz doktoru, 700 operatör, 794 şifalı çicek ve yiyecek yapanlar (eczacı) vardı. Aynı tarihde, İstanbul’da 9 hastahane mevcuttu. Bunlardan Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Hasekisultan hastahaneleri ve birçok şubeleri faaliyette idi. Ayrıca, Dar’ül-cünun da (akıl hastanesi) akıl hastaları özel usullerle tedavi ediliyordu. II. Bayezid Han, Akkirman Seferine giderken 1485 yılında Avrupa’da eşi olmayan muhteşem Bimaristan’ın (hastahane) temelini attı. Bu eser iki senede bitirildi. Almanların ünlü mimarı Fredirik Şöl, bu binanın 17. yüzyılda örnek olduğunu Bradfort, Stuttgart, Berlin, Anvers ve Londra hastanelerinin bu Türk eserini taklit ederek yapıldığını kaydeder.
 2. Acil

  Osmanlı imparatorluğunun özellikleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder