+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda eserler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Osmanlıda eserler
  Osmanlıda eserler


  Osmanlıda eserler3.jpg
  II. Sultan Murat'ın mûsikîye karşı fazla sevgisi şair ve ediplerle çok birlikte olması kendisine ilk mûsikî eserinin takdimine vesile olmuştur ki bu da Hızır bin Abdullah isminde bir mûsikî üstadının eseri olup adı Edvâr-ı musikî' dir. II. Murat'ın musahibi meşhur Amasyalı Ahmed oğlu Şükrullah Safiyyüddin bin Abdülmümin'in Farsça 15 fasıl üzerine tertip ettiği Kitab-ı Edvar'ını İbn-i Sina İbn-i Nasr Kemal-i Tebrizî ve Şeyh Hüsameddin Kâzerunî'nin eserleriyle İhvanü's-sefa ve diğer eserlerden de 21 fasıl daha ilâvesiyle Türkçeye tercüme etmiştir.

  Bundan sonra Lâdikli (Denizli) İsrafilzâde Abdülmecid'in oğlu Mehmed Çelebi'nin Fethiye ismiyle II.Sultan Bayezid adına yazdığı mûsikî kitabı ile yine aynı hükümdarla babası Fatih Sultan Mehmet devrini idrâk eden ve Usta Şemsi denilen Aydınlı Şemseddin Nahifî'nin Bereket isimli mûsikî kitabı Tireli Kadızâde'nin mûsikî risalesi ve Ahizade'nin Risale-i Mûsikî fî Edvar isimli mûsikî kitabı Osmanlılarda mûsikîye dair yazılan eserlerdendir.
  www.alasayvan.net Bunlardan başka Kastamonulu Şâver'in mûsikîye dair bir eseri olduğunu Lâtifî aaakiresi yazıyorsa da kitabın adını bildirmiyor
 2. Acil

  Osmanlıda eserler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder