+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Fatih in edirne de irad ettiği hutbe ve fetih hazırlıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  Fatih in edirne de irad ettiği hutbe ve fetih hazırlıkları
  Fatih in edirne de irad ettiği hutbe ve fetih hazırlıkları


  Fatih in edirne de irad ettiği hutbe ve fetih hazırlıkları.jpg

  Büyük âlim âdil ve âbide şahsiyet Sultan II. Murat Han ve değerli zevceleri Hüma Hatun'un sevgi şefkat merhamet uyum ve iktidarlarının nişânesidir Mehmet Bebek.
  Bursa'nın gülü Edirne'nin süsü Amasya ve Manisa'nın amberçiçeği İstanbul'un gül olmuş goncasıdır şehzade ve sultan Mehmed.
  Molla Hüsrev Molla Gürâni ve Akşemseddin'e sâdık bir ilim talibi şehzadedir Mehmed.
  Gemileri karadan yürüten devrinin en
  www.alasayvan.net iyisi olan Havan topunu icad eden Hz. Peygamberin: "Konstantin (İstanbul) mutlaka fethedilecektir; onu fetheden komutan ne güzel komutandır onun ordusu ne güzel ordudur" övgüsüne mahzar olmuş ulu sultandır Fatih.
  Yalan dünyanın süsü ve rüyası Konstantin her dem devrinin devletlerinin kalp atışlarını hızlandıran bir konum ve büyüye sahiptir.
  Şark ve garbın fetih arzusu hiç dinmemiştir.
  İslam tarihinde Hz. Osman (r.a) ile başlayan kuşatma harekâtları 29. denemede 29 Mayıs 1453'te kaderinde yazılı olana teslim olmuştur.
  Öyle bir teslim oluş ki emanetini beklediğine kavuşmanın bahtiyarlığını yedi tepesinde esen gönülleri okşayıcı ılık rüzgârlarla selamlar Fatih'ini.
  Ol Fatih ki hilyesindeki muhabbet ve müebbed çiçeklerini önde ve önder olan Molla Gürâni'ye tevdi eder.
  Ol Fatih ki Ebu Eyyüb el-Ensâri'ye olan sevgi ve muhabbetini mesken-i Eyüp olarak faniye bâkî kılmıştır.
  Ol Fatih ki hocalarına sadakatle Hz. Ebu Bekir'e adalet bağı ile Hz Ömer'e tabiatında olan hilm ve cömertliği ile Hz. Osman'a yiğitlik ve cesareti ile Hz. Ali'ye benzer vasıflarının oluşturduğu bir bünyeye muttasıldır.
  Ol Fatih ki Avrupa için haklı olarak karınlık bir dönemi ifade eden Ortaçağı kapatıp aydınlık yeniçağın açılmasına vesile olan 21 yaşında genç yağız bir delikanlıdır Sultan Mehmed.
  Ol Fatih ki İstanbul'u önce beyninde fetheylemişti de bu fethe yeni bir haçlı seferinin neden olacağını düşünen ve fetih girişiminden vazgeçirmeye çalışan Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'yı fetih sonrası tutuklattırıp idam ettirmişti.
  Ol Fatih ki Kâinatın müşerrefi Âli Şân (şânı yüce) Efendimizin övgüsüne mahzar olmuştur.
  Ol Fatih ki zirvedeki İslam Medeniyetinin âliyetine katkı için Sahn-ı Seman medreseleri kurup aydınlık dönemin nurunu sonraki asırlara taşımasını bilmiştir.
  Ol Fatih ki kendi kurdurduğu medreseye öğrenci olabilmek için kendi atadığı müderrislerin imtihanlarına tabii olacak kadar alçakgönüllü yapısını şeb-i arus'na kadar devam ettirmiştir.
  Ol Fatih ki Eflak Beyi III. Viad isimli kazıklı voyvoda Osmanlı elçilerini kazıklara oturturken Ol Fatih fetihten sonra korku içinde sinmiş olan Rumlara patrik seçmelerini öğütlüyor ve bizzat yardımcı oluyordu.
  Ol Fatih ki bugün can kardeşlerimiz olan Bosna halkı O'nun devrinde (1483) ekmel dîn olan İslam ile müşerref oluyordu.
  Ol Fatih ki 30 yıllık padişahlık hayatında haklı nedenlerle açtığı savaşların yirmi beşinin başında bizzat bulundu ve Osmanlı'ya 18 ülke dâhil ederek İmparatorluğun temellerini attı.
  Ol Fatih ki Yurt dışındaki ilim bilim ve sanat adamlarına büyük teşvikler sağlayarak onları İstanbul'a ve Osmanlı'ya kazandırmıştır. Bugünün terimiyle beyin göçü dediğimiz şeyi lehimize kullanmasını bilmiştir. Ünlü astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu bu dönemin kazanımları arasındadır. İmara önem verip Ayasofya ve Fatih'i cami olarak Topkapı'yı saray olarak Rumeli'yi hisar olarak Osmanlı'ya kazandırmıştır.
  Ol Fatih ki Karadeniz'i bir Osmanlı gölü haline getirdi.

  Yürü hâlâ ne diye oyunda oynaştasın?
  Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
  ***
  Fetih sonrası dünya tarihinde önemli gelişmeler yaşandı. Bunlar:
  1. Bin yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu son buldu.
  2. Ortaçağ kapanıp Yeniçağ açıldı.
  3. Osmanlı devletten imparatorluğa geçti.
  4. Bizans'tan İtalya'ya
  www.alasayvan.net sığınanların katkısıyla Rönesans hareketleri hızlandı.
  5. Anadolu Avrupa ve dünyadaki güç dengesi Osmanlı'nın lehine döndü.
  Bugün İstanbul 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçildi ise bunu Fatih'e ve Fatih'in nesline borçlu olduğunu hiçbir kimse unutmamalıdır.
 2. Acil

  Fatih in edirne de irad ettiği hutbe ve fetih hazırlıkları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder