+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Fetret devri osmanlı tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Fetret devri osmanlı tarihi
  Fetret devri osmanlı tarihi

  fetret devri osmanlı tarihi.jpg  Fasıla-i Saltanat olarak da bilinir. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda (28 Temmuz 1402) yenilmesiyle başlayan bu döneme kardeşleriyle girdiği mücadelede başarılı olarak yönetimi yeniden ele geçiren Mehmed Çelebi son vermiştir.

  Ankara Ovası'nda yapılan savaşın kötüye gittiğini gören Yıldırım bayezid'in oğullarından Süleyman Çelebi yanına Sadrazam Çandarlı Ali Paşa Murad Paşa ve yeniçeri ağası Hasan Ağa ile birlikte kendine bağlı olan birlikleri de yanına alarak Edirne'de saltanatını ilan etti. Savaşa katılan diğer şehzadelerden İsa Çelebi Balıkesir'de Çelebi Mehmed ise Amasya'da kendi hükümdarlıklarını ilan ettiler.

  Yıldırım Bayezid ile birlikte Musa çelebi ve Mustafa Çelebi (Düzmece Mustafa) Timur'a tutsak düştüler. Timur zaferden sonra sekiz ay kadar Anadolu'da kalarak Osmanlı topraklarını yağmaladı. Anadolu'da daha önceden bulunan ancak Osmanlı topraklarına katılan eski Anadolu Beyliklerini yeniden canlandırdı. Osmanlı topraklarını ise 4 şehzade arasında paylaştırarak Anadolu'dan çekildi. Böylece Osmanlı Toprakları bölünmüş oldu.

  Şehzadelerden ilk olarak Mehmed Çelebi harekete geçti. Orta Anadolu'daki Türkmen beylerini safdışı bırakarak güçlü bir Türkmen ordusu kurdu. İlk çarpışma ise Musa Çelebi ile İsa Çelebi arasında Bursa'da meydan geldi. Musa Çelebi Bursa'yı alarak hükümdarlığını ilan ettiyse de kısa bir süre sonra İsa Çelebi Bursa'yı yeniden ele geçirdi. Bu olay şehzadeler arasındaki mücadelenin kızışmasına yol açtı. Çelebi Mehmed diğer kardeşlerini safdışı bırakarak Osmanlı İmparatorluğunu yeniden bir birlik altında toplamıştır
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Osmanlı fetret devrinde balkanlarda toprak kaybetmemesinin nedenleri

  ♦Süleyman Çelebi’nin Balkanlara kısa sürede hâkim olması
  ♦Niğbolu’da aldığı darbeden dolayı Avrupa′nın yardıma gelememesi.
  ♦Fransa ve İngiltere arasında yüzyıl savaşlarının devam etmesi.
  ♦Tımar ve Tahrir (Nüfus sayımı) sistemi ile devletin otoritesini hissettirmesi.
  ♦Yerli halkın Osmanlıdan memnun olması
  ♦Halka yumuşak bir siyasetle yaklaşması
  ♦Din ve vicdan hürriyeti tanıması
  ♦Can ve mal güvenliği sağlaması
  ♦Kutsal sayılan mabetlere dokunmayıp buralardan vergi almaması.
+ Yorum Gönder


osmanlı ordusunun bölümleri,  osmanlı ordusu,  fetret devri