+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1800 lerde osmanlının gizli tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Aycan
  Devamlı Üye

  1800 lerde osmanlının gizli tarihi
  1800 lerde osmanlının gizli tarihi  Kazan'da ve Karadeniz Kuzeyi'nde,Kafkasya'da: Rus hakimiyeti.
  Orta Asya'da: Kuzey bölgeler-Sibirya ve Türkistan'da Rus hakimiyeti.
  Doğu Türkistan ve Moğolistan'da: Çin hakimiyeti.
  İran'da: Avşar Hanedanlığı ve 1781'den sonra Kaçar Hanedanlığı (Kızılbaş).
  Anadolu'da, Avrupa'da ve Mısır-Afrika'da: Osmanlı Devleti.
  Hindistan'da: 1850'ye kadar Babürlüler.(İngilizler'in işgali)  Osmanlı'da Dağılma Dönemi
  Ana madde: Osmanlı Devleti dağılma dönemi
  Ana madde: Birinci Meşrutiyet
  Ana madde: İkinci Meşrutiyet
  II.Mahmut dönemi (1808-1839)

  Ana madde: Sırp İsyanları
  Ana madde: 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı
  Osmanlı Devletinde Milliyetçilik akımı neticesinde ayaklanan ilk topluluk Sırplar'dır. Napolyon ile Çar, Osmanlı topraklarını paylaşmak için çalıştıkları sıralarda, Osmanlı Devleti, zamanla bünyesinde oluşan değişiklikler sebebiyle parçalanmaya müsait bir duruma gelmişti. Parçalanmanın ilk büyük ve önemli hareketi, III. Selim döneminde başlayan ve II. Mahmut zamanında gelişerek muhtar ve prenslik kurulmasıyla son bulan Sırp isyanlarıdır. 1804'de Kara Yorgi liderliğinde Sırplar ayaklandı.

  II. Mahmut döneminde Askeri alanda yapılan yenilikler

  1. Alemdar Mustafa Paşa, Nizam-ı Cedit ordusunun yerine Sekban-ı Cedit Ordusunu kurdu.
  2. II. Mahmut Alemdar Mustafa Paşanın öldürülmesi üzerine Sekban-ı Ceditin yerine Eşkinci Ocağı kurdu.
  3. 1826'da Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Asakir-i Mensurei Muhammediye
  ordusu kuruldu. Bu olayın adı Vakay-ı Hayriye(Hayırlı Olay)'dır.

  4. Yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu tümen, tabur, bölük gibi birliklere ayrıldı. Eğitimi için Prusya'dan subaylar getirildi. Avrupaya subaylar gönderildi.


  Çin'in Orta Asya'ya ilerleyişi


  1800 lerde osmanlının gizli tarihi1.jpg Osmanlı'da Tanzimat

  Ana madde: Tanzimat

  Mustafa Reşit Paşa
  1800 lerde osmanlının gizli tarihi2.jpg Mustafa Reşit Paşa 3 Kasım 1839 günü Saray'ın müştemilatı içerisinde yer alan Gülhane bahçesindeki meydana üst düzey memur ve subayları, gayrimüslim cemaatlerin liderlerini, yabancı elçileri topladı ve fermanı bizzat kendisi okudu.Oldukça uzun bir metine yazılı olan Tanzimat Fermanı'nda devletin bir gerileme döneminde olduğu vurgulanıyor, ama yapılacak yeniliklerle ve çıkarılacak yeni yasalarla bu durumdan kurtulabilineceğini açıklıyordu.Devletin önceki yıllarda yasalardan ve dinden sapmadığında nasıl güçlendiği ve yüceldiği, 150 senedir ise bunlara uyulamamasından gerilemenin başladığı anlatılıyordu.Sonraki bölümlerde ise yeni yasaların gerekliliği, yeni çıkarılacak yasalar ve bunların uygulanış biçimleri yazılıyordu.
  I. Abdülmecid
  1800 lerde osmanlının gizli tarihi3.jpg
  Tanzimat düzenlemelerinden, fermanın ilanından bir sene önce devletin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi'de bahsedilmiştir, düzenlemeler için ise Gelibolu ve Edirne gibi yerler pilot bölge olarak seçilmiştir.Ferman ilan edildikten sonra ise ayrıntılı bir şekilde yine Takvim-i Vekayi'de yer almış, daha sonra her şehrin meydanında okunması, sancak ve kazalarda halka anlatılması emredilmiştir.Babıali, yeni bir sürecin başladığını ve bu konuda ciddi olduğunu göstermek için her yerde donanma alayları tertip etmiş, sürecin bir şölen havasında başlamasını istemiştir.

  Yeni yasa ve düzenlemelerin eskileriyle çatışmamasına özellikle dikkat edilmiştir, yeni kurumlar açılırken eski kurumlar kapatılmamış, kurumlar bir süre birlikte işletilmiştir.Yeni yasalar ise önce merkezi otoritenin güçlü olduğu bölgelerde denenmiştir.
  İran'da Kaçar Hanedanlığı
  İran'da 200 yıl şahlık yapmış olan Kızılbaş'ın adıdır. Kaçar Hanedanlığının kurucusu Ağa Muhammed Kaçar olmuşdur. Ağa Muhammed Kaçar tarihde daha çok Hace şah tanınmışdır. Eskiden Kaçar tayfaları 2 hisseye bölünmüşdür;1.Aşağıbaş, 2.Yukarıbaş. İran Şahı Nadir Kaçarları şimdiki İran'da yerleşen Estrabad bölgesinde yerleştirmişdir. Ağa Muhammed Kaçar'ın babası Muhammedhasan han Nadir'in öldürülmesinden sonra İran'da başlayan taht-tac uğrunda savaşlarda Kerim xan Zend ve Feteli Han'a en büyük rakip idi. Taht-tac uğrunda savaşlarda Kerim han Zend rakiplerini yendi. İran'da Kaçar Hanedanlığı'nın yaratıcısı Ağa Muhammed Kaçar'dır. 1796 yılında kurulan Kaçar Hanedanlığı 1925'te Fars kökenli Rıza Şah Pehlevinin hakimiyete gelmesiyle son buldu.
 2. Acil

  1800 lerde osmanlının gizli tarihi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder