+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Kanuni sultan süleyman aşk sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kanuni sultan süleyman aşk sözleri
  Kanuni sultan süleyman aşk sözleri

  Kanuni-Sultan-Suleyman.jpg

  Bana dildârın cefâsı hoş gelir
  Nitekim gayre vefâsı hoş gelir

  Derdi ile hoş geçer dil dilberin
  Derd sanma kim devâsı hoş gelir

  Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana
  Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir

  Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost
  Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir

  Ey Muhibbî âleme şâh olmadan
  Dilberin olmak gedâsı hoş gelir

  Pâdişâh-ı aşkam u dil defter u dîvân bana
  Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter unvân bana

  İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi
  Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana

  Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
  Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana

  Öldürür gerçi ki gamzen âşıka virmez amân
  Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana

  Yanayum pervâne veş şem-i cemâli nûrına
  Şem-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana

  Nitekim Kanuni Sultan Süleyman‘ın söylediği sözlerde bunları ıspatlamaktadır.

  Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs
  Bendeye lâyık mıdur kim ide sultân ile bahs

  İtdügi cevr ü cefâ bana vefadan yeg gelür
  Kıymet-i derdi bilen ider mi dermân ile bahs

  Ben de yakdum meclis-i gamda bu gönlüm şemini
  Eyledüm tâ subha dek şem-i şebistân ile bahs

  Ruhlarını bâg-arâ gördükde didüm misli yok
  Oldı mülzem itdügümde ben gülistân ile bahs

  Şir-i pür-sûzun görüp tahsîn ide Husrev dahi
  Ey Muhibbî eyle şimdengirü Selmân ile bahs

  Çünkü Kanuni Sultan Süleyman kıvrak zekası ile neler yapabileceğini ıspatlamıştır.

  Benim birlikte olduğum, sevgilim, parıldayan ayım,
  Can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım.

  Hayatımın, yaşamımın sebebi Cennetim, Kevser şarabım
  Baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm,

  Sevinç kaynağım, içkimdeki lezzet, eğlenceli meclisim, nurlu parlak ışığım, meşalem.
  Turuncum, narım, narencim, benim gecelerimin, visal odamın aydınlığı,

  Nebatım, şekerim, hazinem, cihanda hiç örselenmemiş, el değmemiş sevgilim.
  Gönlümdeki Mısırın Sultanı, Hazret-i Yusufum, varlığımın anlamı,

  İstanbulum, Karamanım, Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim.
  Değerli lal madeninin çıktığı yer olan Bedahşanım ve Kıpçağım, Bağdadım, Horasanım.

  Güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım!
  Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey Müslüman olmayan güzel sevgilim.

  Kapında, devamlı olarak seni medhederim, seni överim, sanki hep seni öğmek için görevlendirilmiş gibiyim.
  Yüreğim gam ile, gözlerim yaşlarla dolu, ben Muhibbiyim, sevgi adamıyım, bana bir şeyler oldu, sarhoş gibiyim. Bir hoş hale geldim

  Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
  Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
  Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
  Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi
 2. Acil

  Kanuni sultan süleyman aşk sözleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlıca aşk sözleri,  osmanlıca aşk şiirleri,  osmanlı aşk şiirleri,  osmanlıda aşk sözleri,  osmanlı aşk sözleri,  osmanli ask sozleri