+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlıda yabancı askeri uzmanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Osmanlıda yabancı askeri uzmanlar
  Osmanlıda yabancı askeri uzmanlar

  Osmanlı ordusunda yabancı askerlerin rol alması, esas itibariyle 18. yüzyılda başlamıştır. Bu tarihe kadar Osmanlı ordusunda yabancı asker görev almamıştır. Kapıkulu olarak adlandırdığımız, devşirme olarak farklı milletlerden çocukken alınıp bir Müslüman Türk gibi yetişip yaşayarak Osmanlı ordusunun belkemiğini oluşturan askerleri, burada yabancı asker olarak telakki edemeyiz.

  osmanli yabanci asker.jpg
  18. yüzyılda Humbaracı Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) ve Baron de Tott gibi Batılı uzmanların Osmanlı ordusunda istihdam edilmeleri ile Osmanlı ordusunda yabancı askerlerin görev alma süreci başlamıştır. Devletin buna ihtiyaç duyması, esasen bilumum askeri kuvvetlerini (ordu, donanma, tersane, tophane vs.) modernize etmek gayesine matuf idi. Zira Karlofça ve Pasarofça Antlaşmalarından sonra buna yavaş yavaş ihtiyaç duyulmaya başlamıştı. Küçük Kaynarca’dan sonra ise büsbütün lüzum hâsıl olmuştu.
  Bilhassa 19. yüzyıldan sonra sayıları artan yabancı askerler, müşavir ve uzman olarak Osmanlı askerî kurumlarında vazife aldılar. Müşavirler, üst rütbeli yabancı paşalar olup bunlar ordu ve donanmanın ıslahı maksadıyla yazdıkları raporlar, verdikleri derslerle ve bazen bizzat savaşlara katılarak görev yapmışlardır. Bunlardan Osmanlı kara ordusunda görev yapanlar arasında Moltke, Goltz Paşa, Liman Von Sanders en bilindik isimlerdir. Donanmada çalışanlara ise Hobart ve Woods Paşaları misal verebiliriz.
  Uzmanlar ise yine ordu ve donanmanın daha çok alt birimlerinde bir teknisyen, mühendis, mimar vs. gibi görev alan, müşavirlere göre sayıları çok daha fazla olan yabancı personeldir.
 2. Acil

  Osmanlıda yabancı askeri uzmanlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlıda asker