+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Yavuz Sultan Selim Dönemi Mısır Seferinin Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yavuz Sultan Selim Dönemi Mısır Seferinin Sonuçları
  Yavuz Sultan Selim Dönemi Mısır Seferinin Sonuçları
  yavuzsultanselim5.jpg

  1)Memlük Devletinin ortadan kalkmasıyla bu devletin toprakları Osmanlılara katıldı.( Suriye, Filistin, Hicaz,Mısır)
  2)Baharat yolunun denetimi Osmanlı Devletine geçti.
  3)Halifelik ve İslam'ın kutsal emanetleri Osmanlılara geçti. (Böylece Osmanlı Devleti İslam Dünyasının Lideri oldu.)
  4)Venedikliler Kıbrıs Adası için Memlüklere verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye basladılar.
  NOT: Osmanlı Devleti Baharat yolundan beklenen ticari kazancı elde edemedi. Çünkü Avrupalıların Ümit
  Burnu'nu bulmalarıyla Coğrafi yollar değismistir.
  NOT: Yavuz'un İran ve Mısır seferleri sonucunda burada bulunan kültürel eserler ile bilim adamları ve
  sanatçılar İstanbul'a getirilmis, böylece Osmanlı Kültüründe doğunun etkisi artmıstır. 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Mısır Seferinin Nedenleri Ve Sonuçları

  • Türk – İslam dünyasının siyasi lideri olma müca*delesi
  • Fatih‘ten beri süregelen Hicaz su yollan meselesi
  • Osmanlı ilerleyişini durdurmak için Memlükler’le Şah İsmail arasında ittifak yapılması
  • Yavuz Sultan Selim‘in Baharat Yolu’nu ele geçirerek devleti ekonomik yönden güçlendirmek is*temesi
  • Bu nedenlerle sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Memlûk Ordusu ile Mercidabık Savaşı‘nı (1516) yaptı. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı.Bu savaşla;
  • Suriye, Filistin ve Lübnan Osmanlı topraklarına katıldı.
  • Bir yıl sonra Yavuz Sultan Selim orduları ile Sina Çölü’nü geçerek Mısır’a girdi. Memlûk ordusu ile yapılan Ridaniye Savaşı‘nı (1517) kazandı. Kahire’ye girerek Memlûk Devleti’ne son verdi.
  Mısır Seferi’nin Sonuçları
  • Memlûk Devleti sona erdi. Böylece Türk – İslam dünyasının liderliği Osmanlılara geçti.
  • Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı sınırları Kuzey Afrika’ya kadar ulaştı.
  • Halifelik kurumu Osmanlılara geçti.
  • Hicaz Emirliği Osmanlılara bağlandı.
  • Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçti.
  • Venedikliler Kıbrıs için Memlüklar’e ödedikleri vergiyi Osmanlı Devleti’ne ödemeye başladılar.
  UYARI: Bu sırada Portekizlilerin Ümit Burnunu keşfederek Hindistan yolunu bulmalarıüzerine Osmanlı Devleti Baharat Yolu’ndan istediği sonucu elde edemedi

+ Yorum Gönder


yavuz sultan selim mısır seferi sonuçları,  mısır seferinin sonuçları,  yavuz sultan selim mısır seferi ve sonuçları,  yavuz sultan selim mısır seferinin sonuçları,  yavuz sultan selim dönemi,  yavuz sultan selimin mısır seferi sonuçları