+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı padişahların eşleri isim listesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı padişahların eşleri isim listesi
  Osmanlı padişahların eşleri isim listesi


  1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve Orhan Gazi'nin Annesi
  2- Rabi'a Bala Hatun; Şeyh Edebalı'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi

  Osmanlı padişahların eşleri.jpg
  Orhan

  1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi Eski adı Holofiro
  2- Asporça Hatun; Bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in Fatma Hatun'un annesi
  3- Theodora Hatun; Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı
  4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızıdır

  I Murad
  1- Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi
  2- Marya Thamara Hatun; Bulgar Kralı'nın kızı
  3- Paşa Melek Hatun; Kızıl Murad Bey'in kızı
  4- Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı
  5- Fülane Hatun; Bulgar Beyinin kızı

  I Bayezid

  1- Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun; İsa, Mustafa ve Musa'nın annesi
  2- Devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultan
  3- Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey'in kızı
  4- Sultan Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı
  5- Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı

  I Mehmed

  1- Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa'nın torunu
  2- Emine Hatun; Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızı ve II Murad'ın annesi

  II Murad
  1- Dulkadiroğlu Alime Hatun
  2- Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey'in kızı
  3- Hüma Hatun; Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih'in Annesi Fatih'in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir Ancak müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hatun ile Fatih'in üvey annelik dışında alakası yoktur
  4- Tacünnisa Hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızıdır
  5- Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih'in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç'in kızı

  II Mehmed

  1- Gülbahar Hatun; II Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi
  2- Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızıdır
  3- Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır
  4- Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır
  5- Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır
  6- Anna Hatun; Trabzon İmparatoru'nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür
  7- Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir

  II Bayezid

  1- Nigar Hatun; Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı
  2- Şirin Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi
  3- Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi
  4- Bülbül Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi
  5- Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı
  6- Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz'un annesi
  7- Ferahşad Hatun; Kefe Sancak Beyi Mehmed'in annesi
  8- Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüşe göre Yavuz'un annesi

  I Selim

  1- Ayşe Hatun; Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi
  2- Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi

  I Süleyman

  1- Hürrem Haseki Sultan; Kanuni'nin nikah aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan cariyedirŞehzade Mehmed ve II Selim'in annesi
  2- Mahidevran Kadın; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
  3- Gülfem Hatun; Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi
  4- Fülane Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi

  II Selim

  1- Nurbanu Sultan; III Murad'ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir

  III Murad


  1- Safiye Valide Sultan (Venedikli Baffo); III Mehmed ile Ayşe Sultan'ın annesi ve cariye Osmanlı hareminde devlet işlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi
  2- Şems-i Ruhsar Haseki; Rukkiyye Sultan'ın annesi Medine'de vakfı var
  3- Şah-i Huban Haseki
  4- Naz-perver Haseki

  III Mehmed


  1- Handan Valide Sultan; I Ahmed'in annesi
  2- Fülane Valide Sultan; Abaza asıllı ve I Mıstafa validesi
  3- Fülane Haseki; Şehzade Mahmud annesi
  4- Fülane Haseki; Şehzade Selim annesi

  I Ahmed


  1- Hatice Mahfiruz Sultan; Genç Osman'ın annesi
  2- Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan); IV Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdar kadını
  3- Fatma Haseki; Cariyelerdendir

  II Osman


  1- Akile (Rukiyye) Hanım; Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır
  2- Ayşe Hanım; Pertev Paşa'nın torunu

  IV Murad

  1- Ayşe Haseki Sultan

  İbrahim

  1- Hatice Turhan (Tarhan) Valide Sultan; Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır IV Mehmed'in annesidir
  2- Saliha Dil-aşub Valide Sultan; II Süleyman'in annesi ve cariye III Haseki olduğu sanılıyor
  3- Hatice Muazzez Sultan; II Haseki'dir ve II Ahmed'in annesidir
  4- Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); Sultan İbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si Nikah ile kadınlığa alındı
  5- Ayşe Sultan; 4 Haseki
  6- Mah-i Enver Sultan; 5 Haseki
  7- Şivekar Sultan; 6 Veya 7 Haseki

  IV Mehmed


  1- Meh-pare Emetüllah Rabi'a Gülnuş Valide Sultan; Gülnuş Sultan diye bilinir Girit'li bir ailenin kızıdır II Mustafa ve III Ahmed'in annesidir
  2- Afife Kadın
  3- Gülnar Kadın
  4- Kaniye Haseki
  5- Siyavuş Haseki

  II Süleyman

  1- Hatice Haseki; Baş Kadın'dır
  2- Behzat Haseki
  3- İvaz Haseki
  4- Sülün Haseki
  5- Şeh-süvar Haseki
  6- Zeyneb Haseki

  II Ahmed

  1- Rabi'a Haseki Sultan; Haseki Sultan diye anılırdı
  Kadın Efendileri

  1- Ali-cenab; Baş Haseki
  2- Şeh-Süvar Valide Sultan; 4 Haseki ve III Osman'ın annesi
  3- Saliha Sebkati Valide Sultan; Cariyelerinden ve I Mahmud'un annesi
  4- Hüma Şah Haseki
  5- Afife Haseki
  6- Hatice Haseki

  İkballeri

  7- Hafsa Sultan; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetlemuhtemeldir
  8- Hanife Hatun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir
  9- Fatma Şahin Hatun
 2. Acil

  Osmanlı padişahların eşleri isim listesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


osmanlı padişahları ve eşleri,  gülfem hatun,  osmanlı padişahları eşleri,  padişahlar ve eşleri,  osmanlı padişahlarının eşleri,  padişahların eşleri