+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Duraklama Dönemi Padişahları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Duraklama Dönemi Padişahları
  Duraklama Dönemi Padişahları

  III. Murat (1574-1595), III.Mehmet (1595-1603),
  I. Ahmet (1603-1617), I.Mustafa (1617-1618),
  II. Osman(Genç)(1618-1622), I.Mustafa (1622-1623),
  IV. Murat (1623 -1640), I.İbrahim (1640-1648),
  IV. Mehmet (1648) -1687) , II.Süleyman (1687-1691),
  II. Ahmet (1691-1695) ve II. Mustafa (1695-1703)'dır.

  prülüler Devri (1656 -1683): Padisah IV.Mehmet zamanında sırasıyla Köprülü Mehmet Pasa, Fazıl Ahmet Pasa, Fazıl Mustafa Pasa ve Merzifonlu Kara Mustafa Pasa sadrazam olmustur

  Duraklama Dönemi Padişahları.jpg
 2. Halit
  Özel Üye

  Duraklama Dönemi Padişahları Ve özellikleri

  I. Ahmet
  Ekber ve Erşed (en olgun en bilgili) sistemini getirerek taht kavgalarına son verdi. Şehzadeler sancaklara eğitilmek üzere gönderiliyordu. Bunun yerine Kafes adı verilen yerlerde saray içerisinde eğitilmesine karar verdi. Fakat bu yapı başa geçecek Şehzadenin tecrübesiz olmasına neden oluyor ve merkezi otoritenin bozulmasına neden olacaktır.

  II. Osman (Genç Osman)
  Genç Osman ‘ın 3 hedefi bulunmaktaydı. Sarayı Halka açmak. Bunu da saray dışarısından birisiyle evlenerek yaptı. İkincisini Şeyhülislam’ın Fetva dışındaki yetkilerini sınırlamak. Böylece din ve devlet işlerini birbirinden ayırdı. Fakat son hedefi olan Yeniçeri Ocakları’nı kaldırma işlemini yapamadan yeniçeriler tarafından Yediküle Zindanlarında Vahşice katledildi. Yeniçeriler Hotin Seferi sırasında para yüzünden savaşmayı red etti. Bunu Genç Osman saray dönünce halledeceğini sözünü verdi. Saray döndüğünde Yeniçerileri bitirecekti. Eşi bunu haremde yayınca yeniçeriler Genç Osmanı yatak odasında kıstırarak Yediküle Zindanlarına götürdü.

  IV. Murat
  Yeniçeriler IV Murat’ı Genç Osman gibi katletmek istemiş fakat bunda başarılı olamamış ve padişah yeniçeriler üzerinde otoritesini tekrar kazanmıştır. Anadolu isyanlarını şiddet ile bastırmıştır. İçki ve Tütünü yasaklamıştır. Bunun nedeni o zamanda evlerin ahşap ve çıkan yangınlarda çok büyük zarar görmesiydi. Koçi Bey’ e ünlü Risalesini hazırlatmıştır.

  IV. Mehmet
  IV. Mehmet Köprülü Mehmet Paşayı şartlı olarak sadrazamlığa getirdi. Sizinde bildiğiniz gibi sadrazam yanlış bir şey yaparsa bunu canı ile öderdi. Köprülü Mehmet Paşa padişahtan kendinin yanlış yaparsa yargılanmadan idam edilmemesini istedi. Yeniçeriler bu dönemde öenmli devlet adamlarını Sultan Ahmet Meydanında astı. Bu durum tarihe Vakay-i Vakvakiye = Çınar Vakası) olarak düştü. Tarhuncu Ahmet Paşa mutfak masraflarını kısarak ilk kez denk bütçeyi sağladı.
+ Yorum Gönder


duraklama dönemi,  osmanlı devletinin yükselme dönemi,  osmanlı devleti duraklama dönemi,  osmanlı devletinin duraklama dönemi,  osmanlının duraklama dönemi,  osmanlının yükselme dönemi