+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devleti'nde İnsan Hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. sen_AY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devleti'nde İnsan Hakları
  Osmanlı Devleti'nde İnsan Hakları

  Osmanlılar döneminde insan hakları, birbirinden ayrı gibi görünen ve farklı isimlerle anılan müesseselerce korunmakta idi. İster devlet adamları tarafından haksızlığa uğramış olsun, ister ticarî hayatta bir şekilde aldatılmış olsun, insanlar bu neviden sıkıntılarını çeşitli mercilere götürebilirlerdi. Bu merciler arasında Divan-ı Humâyun, Meşihat makamı (Şeyhülislamlık), normal mahkemeler (Şer'î Mahkemeler), ihtisâb ve ahilik gibi teşkilatları zikredebiliriz. Görünüşte resmî hüviyete sahip olan ve böyle bir sıfat taşıyan bu kuruluşlar, aslında konu üzerinde ne denli titizlikle durulduğunun en güzel delillerinden biridir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Osmanlı devletinde insan haklarına önem verilmiş ve insan haklarını koruyan bölümler yaptırılmıştır. Halk ister yönetim tarafından isterse halk tarafından biri tarafından haksızlığa uğrasın hakkını arayabilmekteydiler. Osmanlı zamanında da mahkemeler görülmekte yapılan haksızlıkların ezası verilmekteydi.
+ Yorum Gönder


osmanlıda insan hakları nelerdir